Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2016/2017:

  • Metodológia vedy pre sociológov, utorok, 10:50 – 12:20, N424
  • Logika 3, streda, 09:50 – 10:35, Š520
  • Explanácia a interpretácia v spoločensko-humanitných vedách, štvrtok, 16:05 – 17:35, Š520

Vedecká práca

Modely vedeckého vysvetlenia; historická explanácia, všeobecná metodológia vedy; metodológia spoločensko-vedného výskumu.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2006 – 2009: doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2000 – 2006: magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii „filozofia – história“ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie