doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Deduktívne a nededuktívne argumenty, všeobecná metodológia vedy, teória potvrdenia, modely vedeckého vysvetlenia.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2020: habilitácia
  • 2006 – 2009: doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2000 – 2006: magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii „filozofia – história“ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 19. 2. 1982 v Považskej Bystrici
  • Ženatý, dve deti