Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Modely vedeckého vysvetlenia; historická explanácia, všeobecná metodológia vedy; metodológia spoločensko-vedného výskumu.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2006 – 2009: doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2000 – 2006: magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii „filozofia – história“ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie