Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2016/2017:

  • Logika 1

  • Logika 2, utorok, 12:35 – 13:20, Š520
  • Dejiny analytickej filozofie 2, piatok, 09:05 – 10:35, Š520
  • Filozofická logika, piatok, 10:50 – 12:20, Š520

Vedecká práca

Sémantika a pragmatika: referencia, rigidnosť, anafora, kvantifikácia.

Dejiny analytickej filozofie: G. Frege, B. Russell, raný L. Wittgenstein.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2006: obhajoba habilitačnej práce „Podoby referencie“ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2000: obhajoba doktorandskej dizertačnej práce na tému „Referencia a vlastné mená“ na Filozofickom ústave SAV v Bratislave
  • 1996 – 2000: externé postgraduálne štúdium na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave
  • 1991 – 1996: denné štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Filozofia

Osobné informácie

  • Narodený 18. 4. 1973 v Trenčíne