Prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Výskum v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, dejín logiky a aplikácie logiky v práve.

Publikácie

 • 3 vedecké monografie
 • 3 vysokoškolské učebnice
 • 2 skriptá
 • 1 kapitola vo vysokoškolskej učebnici
 • viac ako 20 odborných článkov a prác
 • 59 vedeckých prác a príspevkov na vedeckých konferenciách
 • 239 ohlasov
 • Evidencia publikačnej činnosti

Výber z najnovších publikácií

 • Gahér, F. (2022): Logika kondicionálov. Filosofický časopis 70 (2), s. 381 – 401.
 • Gahér, F. (2022): Kontramožné kondicionály. Filozofia 77 (7), s. 545 – 557.
 • Gahér, F. (2022): Counterfactuals and Backtracking Counterfactuals. Axiomathes 32 (2, supplement), s. 553 – 573.
 • Gahér, F. (2022): Two meanings of if-then-else and normative conative facts. In: Materna, P. and Jespersen, B. (eds.): Logically Speaking: a Festschrift for Marie Duží. London: College Publications, s. 23 – 48.
 • Gahér, F. (2021): Naozaj Frege plagizoval stoikov?. Filozofia 76 (7), s. 499 – 520.

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

 • 2015: profesor, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 2000: habilitácia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1988: CSc., filozofia
 • 1981: PhDr., filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1981: štátna skúška, filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1980: štátna skúška, fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave
 • 1976 – 1981: štúdium filozofie a fyziky, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 1972 – 1976: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave
 • 1963 – 1972: základná škola

Osobné informácie

 • Narodený 20. januára 1957 v Trnave
 • Ženatý, 4 deti (2 dcéry a 2 synovia)