Prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2016/2017:

 • Logika 1
  • utorok, 13:25 – 14:10, Š520
  • streda, 10:50 – 12:20, Š520
 • Vybrané kapitoly z logickej sémantiky, utorok, 14:20 – 15:50, Š519
 • Transparentná intenzionálna logika, štvrtok, 16:05 – 17:35, Š519

Vedecká práca

Výskum v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, dejín logiky a aplikácie logiky v práve.

Publikácie

 • 2 vedecké monografie
 • 3 vysokoškolské učebnice
 • 2 skriptá
 • 25 odborných článkov a prác
 • 48 vedeckých prác a príspevkov na vedeckých konferenciách
 • 176 ohlasov
 • Evidencia publikačnej činnosti

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

 • 2015: profesor, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 2000: habilitácia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1988: CSc., filozofia
 • 1981: PhDr., filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1981: štátna skúška, filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1980: štátna skúška, fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave
 • 1976 – 1981: štúdium filozofie a fyziky, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 1972 – 1976: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave
 • 1963 – 1972: základná škola

Osobné informácie

 • Narodený 20. januára 1957 v Trnave
 • Ženatý, 4 deti (2 dcéry a 2 synovia)