Prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Výskum v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, dejín logiky a aplikácie logiky v práve.

Publikácie

 • 3 vedecké monografie
 • 3 vysokoškolské učebnice
 • 2 skriptá
 • 1 kapitola vo vysokoškolskej učebnici
 • viac ako 20 odborných článkov a prác
 • 59 vedeckých prác a príspevkov na vedeckých konferenciách
 • 239 ohlasov
 • Evidencia publikačnej činnosti

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

 • 2015: profesor, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 2000: habilitácia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1988: CSc., filozofia
 • 1981: PhDr., filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1981: štátna skúška, filozofia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1980: štátna skúška, fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave
 • 1976 – 1981: štúdium filozofie a fyziky, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 1972 – 1976: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave
 • 1963 – 1972: základná škola

Osobné informácie

 • Narodený 20. januára 1957 v Trnave
 • Ženatý, 4 deti (2 dcéry a 2 synovia)