Rozvrh hodín
prof. PhDr. František Gahér, CSc., 2021/2022, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
13:45-15:10TYZ (od 20.09.2021) PraF.KTPFP/mPRV17-1121/17 SLogická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikovGahér
15:15-16:40TYZ (od 20.09.2021) PraF.KTPFP/mPRV17-1121/17 SLogická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikovGahér
Ut
13:25-14:10TYZ (od 21.09.2021) FiF.KLMV/A-AbuLO-01/15 PLogika 1PraF 518Gahér
14:20-15:50TYZ (od 21.09.2021) FiF.KLMV/A-AbuLO-01/15 SLogika 1PraF 518Gahér
St
10:45-12:10TYZ (od 22.09.2021) PraF.KTPFP/mPRV17-1121/17 SLogická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikovGahér
12:15-13:40TYZ (od 22.09.2021) PraF.KTPFP/mPRV17-1121/17 SLogická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikovGahér
13:45-15:10TYZ (od 22.09.2021) PraF.KTPFP/mPRV17-1121/17 SLogická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikovGahér
10:50-12:20TYZ (od 22.09.2021) FiF.KLMV/A-AmoLO-03/15 SÚvod do Transparentnej intenzionálnej logikyFIF N315Gahér
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00