doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Časové logiky a dejiny logiky.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2020: habilitácia
  • od r. 1993 pôsobenie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • do r. 1993 pôsobenie na Filozofickej fakulte v Novom Sade
  • štúdium filozofie na Filozofickej fakulte v Belehrade

Osobné informácie

  • Narodený 6. 12. 1961 v Belehrade