PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2016/2017:

  • Logické interpretácie historických argumentov a ich rekonštrukcia, utorok, 16:05 – 17:35, N315
  • Vybrané problémy z dejín logiky, utorok, 17:50 – 19:20, Š519
  • Metodologické základy vedeckého výskumu, streda, 16:05 – 17:35, Š519

Vedecká práca

Časové logiky a dejiny logiky.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • od r. 1993 pôsobenie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • do r. 1993 pôsobenie na Filozofickej fakulte v Novom Sade
  • štúdium filozofie na Filozofickej fakulte v Belehrade

Osobné informácie

  • Narodený 6. 12. 1961 v Belehrade