Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
vedúci katedry
frantisek.gaheruniba.sk
miestnosť Š518
konzultačné hodiny: pondelok, 12:20 – 14:20

Profesori

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
frantisek.gaheruniba.sk
miestnosť Š518
konzultačné hodiny: pondelok, 12:20 – 14:20

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
zouharfphil.uniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: štvrtok, 10:00 – 12:00 (po dohode e-mailom)

Vedeckí pracovníci

doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.
hanzelfphil.uniba.sk
miestnosť Š507
konzultačné hodiny: utorok, 09:00 – 11:00

Odborní asistenti

PhDr. Vladimír Marko, PhD.
markofphil.uniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: utorok, 12:00 – 14:00

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
lukas.bielikuniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: pondelok, 08:30 – 10:30

Mgr. Juraj Halas, PhD.
webmaster
juraj.halasuniba.sk
miestnosť Š518
konzultačné hodiny: streda, 14:00 – 16:00

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Tomáš Kollárik
tomas.kollarikuniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: pondelok, 16:00 – 18:00

Mgr. Daniela Glavaničová
daniela.glavanicovauniba.sk
miestnosť Š507
konzultačné hodiny: streda, 11:00 – 13:00

Mgr. Dominik Sadloň
dominik.sadlonuniba.sk
miestonsť Š522
konzultačné hodiny: streda, 16:00 – 18:00