Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
vedúci katedry
frantisek.gaheruniba.sk
miestnosť Š518
konzultačné hodiny: pondelok, 13:00 – 15:00

Profesori

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
frantisek.gaheruniba.sk
miestnosť Š518
konzultačné hodiny: pondelok, 13:00 – 15:00

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
zouharfphil.uniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: utorok, 14:00 – 16:00

Vedeckí pracovníci

doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.
hanzelfphil.uniba.sk
miestnosť Š507
konzultačné hodiny: utorok, 09:00 – 11:00

Odborní asistenti

PhDr. Vladimír Marko, PhD.
markofphil.uniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: štvrtok, 17:00 – 19:00

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
lukas.bielikuniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: utorok, 14:00 – 16:00

Mgr. Juraj Halas, PhD.
webmaster
juraj.halasuniba.sk
miestnosť Š518
konzultačné hodiny: pondelok, 14:30 – 16:30

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Tomáš Kollárik
tomas.kollarikuniba.sk
miestnosť Š522
konzultačné hodiny: pondelok, 17:00 – 19:00

Mgr. Daniela Glavaničová
dada.baudelairegmail.com
miestnosť Š507
konzultačné hodiny: streda, 14:00 – 16:00