Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Aktívne grantové úlohy

Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov (2018 – 2022, APVV-17-0057)

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
Riešitelia: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Dr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik, Mgr. Daniela Glavaničová

Argumentácia vo vede a filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty (2017 – 2020, VEGA 1/0036/17)
Vedúci riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Riešitelia: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. (zástupca vedúceho riešiteľa), Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Dr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik, Mgr. Daniela Glavaničová

Staršie grantové úlohy

Traja členovia KLMV v špičkovom tíme

Rozhovor s členmi špičkového tímu (PDF)

Akreditačná komisia v roku 2015 identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov z celého Slovenska. Z nich viac ako polovica (19) pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeden z týchto tímov sa skladá z doc. Mariany Szapuovej (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie), prof. Františka Gahéra (vedúci Katedry logiky a metodológie vied), doc. Michala Chabadu (pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie) a dvoch pracovníkov Katedry logiky a metodológie vied: doc. Igora Hanzela a dr. Igora Sedlára. Prečítajte si rozhovor, ktorý uverejnil časopis Naša univerzita.