Veda

Aktívne grantové úlohy

Argumentácia vo vede a filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty (2017 – 2020, VEGA 1/0036/17)
Vedúci riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Riešitelia: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. (zástupca vedúceho riešiteľa), Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Dr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Daniela Glavaničová

Staršie grantové úlohy

Traja členovia KLMV v špičkovom tíme

Rozhovor s členmi špičkového tímu (PDF)

Akreditačná komisia v roku 2015 identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov z celého Slovenska. Z nich viac ako polovica (19) pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeden z týchto tímov sa skladá z doc. Mariany Szapuovej (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie), prof. Františka Gahéra (vedúci Katedry logiky a metodológie vied), doc. Michala Chabadu (pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie) a dvoch pracovníkov Katedry logiky a metodológie vied: doc. Igora Hanzela a dr. Igora Sedlára. Prečítajte si rozhovor, ktorý uverejnil časopis Naša univerzita.