Veda

Aktívne grantové úlohy

Idealizácia a abstrakcia v normatívnych a empirických vedách (2023 – 2025, VEGA 1/0557/23)

Vedúci projektu: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Juraj Halas, PhD.
Riešitelia: Prof. PhDr. František Gahér, CSc., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. Mgr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Dalibor Makovník

Sémantika kondicionálov (CONDITIO) (2022 – 2026, APVV-21-0405)

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
Riešitelia:
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., PhDr. Daniela Glavaničová, PhD., Mgr. Filip Tvrdý, PhD., Mgr. Dalibor Makovník

Staršie grantové úlohy

Traja členovia KLMV v špičkovom tíme

Rozhovor s členmi špičkového tímu (PDF)

Akreditačná komisia v roku 2015 identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov z celého Slovenska. Z nich viac ako polovica (19) pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeden z týchto tímov sa skladá z doc. Mariany Szapuovej (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie), prof. Františka Gahéra (vedúci Katedry logiky a metodológie vied), doc. Michala Chabadu (pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie) a dvoch pracovníkov Katedry logiky a metodológie vied: doc. Igora Hanzela a dr. Igora Sedlára. Prečítajte si rozhovor, ktorý uverejnil časopis Naša univerzita.