Staršie grantové úlohy

Postoje v komunikácii a argumentácii: Sémantické a pragmatické aspekty (2020 – 2022, VEGA 1/0197/20)

Vedúci projektu: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.
Riešitelia: prof. PhDr. František Gahér, CSc., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc. (do r. 2020), doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., PhDr. Daniela Glavaničová, PhD., Mgr. Dominik Sadloň

Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov (2018 – 2022, APVV-17-0057)
Zodpovedný riešiteľ:
Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
Riešitelia:
Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc. (do r. 2020), doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik, PhD., PhDr. Daniela Glavaničová, PhD., Mgr. Dominik Sadloň (od r. 2020), Mgr. Dalibor Makovník (od r. 2021)

Argumentácia vo vede a filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty (2017 – 2020, VEGA 1/0036/17)
Vedúci riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Riešitelia: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. (zástupca vedúceho riešiteľa), Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Dr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik, Mgr. Daniela Glavaničová

Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach (2013 – 2017, APVV-0149-12)
Riešitelia: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (zodpovedný riešiteľ), prof. PhDr. František Gahér, CSc., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Dr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Igor Sedlár, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Miloš Kosterec.

Evidencia v sémantike (2014 – 2016, VEGA 1/0221/14)
Vedúci projektu: doc. PhDr. František Gahér, CSc. Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Igor Sedlár, PhD. Spoluriešitelia: doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., PhDr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Metódy vysvetlenia a chápania vo filozofii a metodológii sociálnych vied (2011 – 2013, VEGA)
Riešitelia: Doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD.; Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; Mgr. Juraj Halas, PhD.

Sémantické modely, ich explanačná sila a aplikácia (2011 – 2013, VEGA)
Riešitelia: Doc. PhDr. František Gahér, CSc., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., PhD. Dr. Vladimír Marko, PhD., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Mgr. Igor Sedlár, PhD., Mgr. Tomáš Orieščik, Mgr. Martin Vozák, Mgr. Miloš Kosterec.

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK (2009 – 2011, Operačný program Výskum a vývoj)
Spoluriešitelia: Doc. PhDr. František Gahér, CSc., doc. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Logika, logická sémantika, metodológia a ich aplikácie v spoločenských vedách (2006 – 2008, VEGA)
Riešitelia: Doc. PhDr. František Gahér, CSc., doc. RNDr. Ján Szomolányi, CSc., PhDr. Vladimír Marko, PhD., doc. Mgr. Marián Zouhar, PhD.