Mgr. Juraj Halas, PhD.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2016/2017:

  • Metodológia kritickej sociálnej vedy K. Marxa, utorok, 10:50 – 12:20, Š519

Vedecká práca

Filozofia spoločenských vied; kritická teória; filozofická reflexia ekonomických problémov; metodologické otázky kritiky politickej ekonómie K. Marxa; dejiny recepcie Marxovho myslenia.

Všeobecná filozofia vedy.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2009 – 2013: doktorandské štúdium systematickej filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2004 – 2009: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 13. 1. 1986 v Bratislave
  • Záľuby: veštenie