Rozvrh hodín
Mgr. Juraj Halas, PhD., 2021/2022, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
09:05-10:35TYZ (od 14.02.2022) FiF.KLMV/A-AmoLO-19/15 SMetodológia kritickej sociálnej vedy K. MarxaFIF N315Halas
Ut
St
Št
09:05-10:35TYZ (od 17.02.2022) FiF.KLMV/A-AmoLO-24/21 SAbstrakcia a idealizáciaFIF N315Halas
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00