PhDr. Daniela Vacek, PhD.

Vedecká práca

etické a právne problémy umelej inteligencie, zodpovednosť, kondicionály v normatívnom diskurze, analytická estetika (filozofia fikcie, filozofia poézie), hyperintenzionalita, Transparentná intenzionálna logika

Publikácie

Výber z najnovších publikácií

  • Glavaničová, D. & Pascucci, M. (2022): Vicarious liability: a solution to a problem of AI responsibility?. Ethics and Information Technology 24 (3), 28.
  • Glavaničová, D. & Pascucci, M. (2022): Making sense of vicarious responsibility: moral philosophy meets legal theory. Erkenntnis, 1-22. https://link.springer.com/article/10.1007/s10670-022-00525-x
  • Glavaničová, D. (2021): Rethinking role realism. The British Journal of Aesthetics 61(1), 59-74.
  • Glavaničová, D. & Kosterec, M. (2021): The fine-grainedness of poetry: A new argument against the received view. Analysis 81 (2), 224-231.
  • Glavaničová, D. & Pascucci, M. (2021): Correctness and completeness of programming instructions for traffic circulation. Science and engineering ethics 27 (6), 72.

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2016 – 2020: doktorandské štúdium systematickej filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2018: postgraduálna stáž, University of York, Faculty of Arts
  • 2014 – 2016: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2011 – 2014: bakalárske štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodená 24. 5. 1992 v Galante