Mgr. Dalibor Makovník

Vedecká práca

Nekauzálne explanácie v empirických vedách.

Publikácie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • od roku 2021: doktorandské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
  • 2016 – 2021: magisterské štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Osobné informácie

  • Narodený 3. júna 1987 v Banskej Bystrici