Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Gabriela Pleschová

Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 203

Konzultačné hodiny ZS 2023/2024: pondelok 8:15 - 9:45 hod.

Email: gabriela.pleschovauniba.sk

Dr. Pleschová vyštudovala politológiu (PhD.) a v roku 2012 získala magisterský titul vo VŠ pedagogike na Oxfordskej univerzite. Od roku 2004 koordinuje prípravu workshopov a iných aktivít pre VŠ učiteľov. Založila stálu skupinu ECPR Teaching and Learning Politics a je členkou redakčnej rady časopisu Journal of Political Science Education. Spolu s Eszter Simon editovala knihu Teacher Development in Higher Education. Existing Programs, Program Impact and Future Trends (Routledge, 2012). V roku 2019 sa stala Principal Fellow britskej Higher Education Academy.

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

 • vzdelávanie vysokoškolských učiteľov: metódy, dopady, bariéry a podporné faktory, coaching and mentoring, scholarship of teaching and learning,
 • využitie informačných technológií vo vzdelávaní,
 • pedagogické konverzácie.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-001/15 a A-buPE-001/15: Úvod do pedagogických vied
 • A-muSZ-002/22: Metodológia pedagogického výskumu 
 • A-dSZ-502/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-moPE-041/15: Multikultúrna výchova 
 • A-moPE 027/15: - Odborná prax 1
 • A-buSZ-017/22: Školský manažment 
 • A-dSZ-504/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

Projektová činnosť


 • EÚ Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Vedúca riešiteľka projektu / 2022 - 2024.
 • EÚ Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Vedúca riešiteľka projektu / 2020 - 2023.  
 • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Vedúca riešiteľka projektu / 2021/2022.
 • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Vedúca riešiteľka projektu/ 2019/2022.