Janka Medveďová

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 207

Konzultačné hodiny ZS 2023/2024: utorok 10:00 - 12:00 hod. 

Telefón: + 421 2 9013 2178

Email: janka.medvedovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH SK / VUPCH EN

Odborné zameranie

 • dejiny školstva a pedagogiky,
 • dejiny výchovy a vzdelávania dospelých,
 • súčasné pedagogické teórie,
 • didaktika pedagogiky.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-002/15: Proseminár z pedagogiky 
 • A-boPE-003/15 a A-buPE-003/15: Dejiny školstva a pedagogiky 1 
 • A-boPE-013/15: Dejiny slovenského školstva a pedagogiky 
 • A-buPE-011/15: Dejiny pedagogiky 3 
 • A-buSZ-003/22: Teoretické základy výchovy 
 • A-muPE-591/22: Pedagogická prax 3 
 • kurz pre DPŠ ZM: Teória výchovy

 

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-007/15 a A-buPE-006/15: Dejiny školstva a pedagogiky 2
 • A-boPE-018/15: Súčasné pedagogické teórie
 • A-buPE-015/15: Pedagogika 20. storočia 
 • A-boPE-043/15: Pedagogická antropológia 
 • A-buPE-580/22: Pedagogická prax 1
 • A-boPE-045/19: Vybrané kapitoly zo života a diela J. A. Komenského
 • A-muPE-590/22: Pedagogická prax 2  

Projektová činnosť

 • Erasmus+ Strategické partnerstvá IMPACT / Spoluriešiteľka projektu / 2020 - 2023.
 • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľka projektu / 2021 - 2022.

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

 

O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu s Dr. Jankou Medveďovou

Poster z medzinárodnej vedeckej konferencie EDULEARN 23 v Palma de Mallorca (3.7 - 6.7.2023)