Mária Daňková

Sekretariát Katedry pedagogiky FiF UK

Katedra pedagogiky
sekretariát KPED

miestnosť č.: G200
telefón: +421 2 9013 2160
e-mail: maria.dankovauniba.sk

Gondova ulica 2
811 02
Bratislava 1