Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Predstavujeme vám personálne zloženie pracoviska

Vedúca Katedry pedagogiky (KPED):

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

 

Sekretárka KPED:

Mária DAŇKOVÁ

 

Profesorky KPED:

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. - funkčné miesto profesora, garantka študijných programov

 

Docentky a docent KPED:

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc.

doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD.  funkčné miesto docenta, koordinátorka Erazmus +

assoc. prof. Olena VOLIARSKA - hosťujúca profesorka

 

Odborné asistentky a odborný asistent KPED:

PhDr. Roman BOŽÍK, Ph.D. - zdieľaná pracovná pozícia odborného asistenta

PhDr. Silvia DONČEVOVÁ, PhD. - mentoring a supervízia pre študentstvo

PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD. - webmasterka, IT a ŠVOK KPED koordinátorka

Mgr. Zuzana HRĆAN, PhD. - študijná poradkyňa (aktuálne na RD) 

Mgr. Lucia HLAVATÁ, PhD. - pracovné miesto viazané na projekt E+ BELONG

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. - koordinátorka DPŠ štúdia

Mgr. Monika MIKULCOVÁ, PhD. - zdieľaná pracovná pozícia odbornej asistentky

Mgr. Agnes SIMON, PhD. - pracovné miesto viazané na projekt E+ BELONG

 

Konzultant v oblasti metodológie výskumu:

prof. PhDr. Peter GAVORA, CSc.