Členovia katedry

Predstavujeme vám personálne zloženie pracoviska

Vedúca Katedry pedagogiky (KPED):

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

 

Sekretárka KPED:

Mária DAŇKOVÁ

 

Profesorky KPED:

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD. - ŠVOK KPED koordinátorka

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. - funkčné miesto profesora, garantka študijných programov

 

Docentky a docent KPED:

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc.

doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD.  funkčné miesto docenta, koordinátorka Erazmus +

 

Odborné asistentky KPED:

PhDr. Silvia DONČEVOVÁ, PhD. - mentoring a supervízia pre študentstvo

PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD. - webmasterka, IT koordinátorka

Mgr. Lucia HLAVATÁ, PhD. - pracovné miesto viazané na projekt E+ BELONG

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. - koordinátorka DPŠ štúdia

Mgr. Monika MIKULCOVÁ, PhD. - študijná poradkyňa

 

Konzultant v oblasti metodológie výskumu a externý akademický pracovník:

prof. PhDr. Peter GAVORA, CSc. 

 

Referentky výskumu:

Mgr. Lucia HLAVATÁ, PhD. - pracovné miesto viazané na projekt E+ BELONG

Mgr. Agnes SIMON, PhD. - pracovné miesto viazané na projekt E+ BELONG