Kontakt

Kde nás nájdete?

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Skratka: KPED FiF UK

Gondova ulica 2, BratislavaII. poschodie

Tel.: +421 2 9013 2160

E-mail: fif.kpeduniba.sk

 

Sekretáriát KPED: Mária Daňková

miestnosť G 200, Gondova ul., 2. poschodie
tel.: +421 2 9013 1121
E-mail: maria.dankovauniba.sk

 

Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok: 9:00 - 12:00 hod.

Utorok: 9:00 - 12:00 hod.

Streda: 9:00 - 12:00 hod.

Štvrtok: 9:00 - 12:00 hod.

Piatok: 9:00 - 12:00 hod.

 

V prípade osobnej návštevy sa ohláste na G 200. 

Poštu, ktorú nám chcete doručiť prinesiete osobne (G 200), alebo nám prosím nechávajte v podateľni FiF UK.

 

Poštová adresa katedry:

Katedra pedagogiky

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova ul. 2,

811 02 Bratislava