Kontakt

Kde nás nájdete?

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Skratka: KPED FiF UK

Gondova ulica 2, BratislavaII. poschodie

Tel.: +421 2 9013 2160

E-mail: fif.kpeduniba.sk

 

Sekretáriát KPED: Mária Daňková

miestnosť G 200, Gondova ul., 2. poschodie
tel.: +421 2 9013 1121
E-mail: maria.dankovauniba.sk

 

Úradné hodiny sekretariátu počas ZS 2023/2024:

Pondelok: 8:30 - 11:30 hod.
Utorok: 8:30 - 11:30 hod.
Streda: 8:30 - 11:30 hod.
Štvrtok: 8:30 - 11:30 hod. 

 

V prípade osobnej návštevy sa ohláste na G 200, poštu, ktorú prinesiete osobne, nám prosím nechávajte v podateľni FiF UK.

 

Poštová adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Gondova ul. 2,

811 02 Bratislava