Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venujeme pregraduálnej príprave: