Štátne záverečné skúšky

Letný a jesenný termín ŠZS KPED: AR 2023/2024

Štátne záverečné skúšky v letnom termíne AR 2023/2024 budú v dňoch:

pondelok 27.5.2024 od 9:00 hod. v G 210

utorok 28.5.2024 od 9:00 hod. v G210

  • boPE  Bc. stupeň štúdia jednoodbor Pedagogika: Obhajoba bakalárskej práce
  • buPE  Bc. stupeň štúdia učiteľstva Pedagogiky v kombinácií: Obhajoba bakalárskej práce

streda 29.5.2024 od 9:00 hod. v G210

štvrtok 30.5.2024 od 9:00 hod. v G210

piatok 31.5.2024 od 9:00 hod. v G210

Štátne záverečné skúšky v jesennom termíne AR 2023/2024 sa na Katedre pedagogiky budú realizovať v dňoch:

pondelok 26.8.2024 od 9:00 hod. v G210

  • boPE, buPE a moPE 
  • DPŠ štúdium: základný modul- záverečná skúška: Obhajoba záverečnej práce, Pedagogický základ učiteľstva a Psychologický základ učiteľstva

utorok 27.8.2024 od 9:00 hod. v G210

streda 28.8.2024 od 9:00 hod. v G210

ŠZS sa budú realizovať prezenčnou formou v učebni G 210 na 2 poschodí budovy FiF UK na Gondovej ulici v Bratislave. Harmonogram prihlásených študentiek a študentov bude zverejnený týždeň pred termínom danej štátnej záverečnej skúšky.

Dobrou pomôckou k príprave na záverečnú skúšku Vám môžu byť informácie a odporúčania zo Sprievodcu DPŠ a RŠ na UK.