Odporučené informačné zdroje

Ponúkame vám informačné zdroje z PEDAGOGIKY

Plávať v mori informácií a dát je v súčasnosti veľmi náročné. Mnohým to uberá čas i energiu. Preto sme pre vás starostlivo vybrali a pripravili informačné online zdroje z oblasti pedagogiky.

Súčasťou tohto prehľadu sú:

  • vedecké časopisy a ich online archívy,
  • odborné pedagogické slovníky a tezaury,
  • odkazy na internetové stránky významných pedagogických inštitúcií.

Prehľady ponúkajú odpovede na to, kde hľadať informácie a stavať svoju poznatkovú bázu použiteľnú pri koncipovaní a písaní vašich seminárnych, záverečných prác, či štúdií tak, aby ste pri vyhľadávaní postupovali efektívnejšie, dokázali sa poučiť i inšpirovať prácou iných odborníkov, ne(u)topiť sa v informačnom oceáne a vyhnúť sa typickým chybám - povedané slovami nášho kolegu, emeritného prof. Š. Šveca "mýliť sa menej často" (nepublikované).

Niektoré zdroje sú voľne dostupné, iné dostupné členom akademickej obce UK, ku ktorým sa ako študenti vďaka VPN pripojeniu dostanete odkiaľkoľvek. Ku zdrojom, ktoré nemajú samostatnú online podobu sme pripojili prepojenie priamo na našu Akademickú knižnicu UK.

Veríme, že ponúkané informačné zdroje vám budú pri štúdiu i vedeckej práci cenným zdrojom informácií a inšpirácie.

Autori a autorky informačních zdrojov:

 

  • zodpovedná vedúca prehľadov: PaedDr. Darina Dvorská, PhD. (2020 - súčasnosť),
  • časť vedecké časopisy spracovali: Mgr. Jakub Fázik, PhD. a Mgr. Andrea Smolková (2020),
  • časť pedagogické slovníky a tezaury spracovali: Bc. Samuel Damián Ovečka a Adam Molnár (2020),
  • časť internetové stránky a online zdroje (e-learningové nástroje, série podcastov a videonahrávok) spravuje: Dr. Dvorská

Ak sa aj napriek našej snahe v prehľade nachádzajú nejasnosti, alebo máte konštruktívne námety na jeho zlepšenie, neváhajte a kontaktujte nás.