Agnes Simon

Mgr. Agnes SIMON, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 204

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: po dohode e-mailom (EN)

Email: agnes.simonuniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie 

  • SOTl: Scholarship of teaching and learning

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

  • FiF.Dek/A-dSZ-504/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

Letný semester AR 2023/2024:

  • FiF.Dek/A-dSZ-504/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

Projektová činnosť

  • Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Spoluriešiteľka projektu / 2022/ 2024.
  • Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299 / Spoluriešiteľ projektu / 2020 - 2023.
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Spoluriešiteľ projektu / 2019/2022.

Workshop: Scholarship of teaching and learning v Klube Učiteľská akadémia UK 10.2.2023