Silvia Dončevová

PhDr. Silvia DONČEVOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 201

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: utorok 13:00 - 14:30 hod.                               

Telefón +421 2 9013 2330

Email: doncevova1@uniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK

Linkedin

Odborné zameranie

 • sociálna pedagogika,
 • pedagogika voľného času,
 • globálna výchova,
 • sociálna patológia.

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej.

 • Sociálna pedagogika 1
 • Pedagogika voľného času
 • Vybrané problémy zo sociálnej pedagogiky v škole
 • Rodové aspekty výchovy a socializácie
 • Multikultúrna výchova

Projektová činnosť

 • VEGA 1/0316/22 Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva / Hlavná riešiteľka projektu / 2022 - 2024.
 • Active Citizens Fund Slovakia / Obhajoba verejných záujmov - Strategické granty / Podpora demokratizácie v školách / Spoluriešiteľka projektu. / Hlavný riešiteľ projektu: Slovenská komora učiteľov / 2020 - 2022

Doplňujúce informácie

Blogy o školstve na Denníku N