Peter Gavora

prof. PhDr. Peter GAVORA, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 201

Konzultačné hodiny LS 2023/2024:  po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2285

Mobil: +421 907 655 519 

Email: peter.gavorauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidenica publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie 

  • metodológia pedagogického výskumu,
  • diagnostika žiaka,
  • pedeutológia,
  • raná gramotnosť dieťaťa. 

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

  • A-boPE-010/15: Seminár k bakalárskej práci 
  • FiF KPg/ A boPE-025 / 18 PS: Metodológia pedagogických vied 2 (zameraná na metodológiu kvalitatívneho výskumu)
  • kurz pre DPŠ ZM frekventantky a frekventantov: Pedagogická diagnostika

Letný semester AR 2023/2024:

  • A-buPE-016/15: Metodológia vied o výchove 2 
  • A-moPE-041/15: Multikultúrna výchova
  • A-moPE-04: Multicultural education

Projektová činnosť

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum, Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Monografia:

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum, Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského

Dostupné online: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_GDM_rodicovstvo_deti_do_3r.pdf