Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Peter Gavora

prof. PhDr. Peter GAVORA, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 201

Konzultačné hodiny ZS 2023/2024:  po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2285

Mobil: +421 907 655 519 

Email: peter.gavorauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidenica publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie 

  • metodológia pedagogického výskumu,
  • diagnostika žiaka,
  • pedeutológia,
  • raná gramotnosť dieťaťa. 

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

Letný semester AR 2023/2024:

  • A-buPE-016/15: Metodológia vied o výchove 2 
  • Kurz pre eDPŠ ZM frekventantky a frekventantov: Pedagogická diagnostika

Projektová činnosť

Poster z medzinárodnej vedeckej konferencie EDULEARN 23 v Palma de Mallorca (3.7 - 6.7.2023)