Peter Gavora

prof. PhDr. Peter GAVORA, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 200a

Konzultačné hodiny LS 2022/2023:  po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2285

Mobil: +421 907 655 519 

Email: peter.gavorauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidenica publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie 

  • metodológia pedagogického výskumu,
  • diagnostika žiaka,
  • pedeutológia,
  • raná gramotnosť dieťaťa. 

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúceho.

Zimný semester AR 2022/2023:

  • FiF.KPg/A-muSZ-002/22Metodológia pedagogického výskumu
  • FiF KPg/ A boPE-025 / 18 PS Metodológia pedagogických vied 2 (zameraná na metodológiu kvalitatívneho výskumu)
  • Pedagogická diagnostika

Kurz pre eDPŠ ZM frekventantky a frekventantov: Pedagogická diagnostika

 

Letný semester AR 2022/2023:

Projektová činnosť