Adriana Wiegerová

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 201

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 9:00 - 10:30 hod.

Telefón: +421 2 9013 2286 

Email: adriana.wiegerovauniba.sk 

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-024/15 a A-buPE-019/15: Všeobecná didaktika 2 
 • A-boPE-026/15 a A-buPE-020/15: Teória výchovy 1 (prednáška)
 • A-buPE-022/15 a A-moPE-001/00: Pedagogická diagnostika 1 
 • A-moPE-034/15: Predškolská pedagogika
 • A-moPE-007/15 Seminár k diplomovej práci 

  Letný semester AR 2023/2024:

  • A-boPE-031/15 a A-buPE-021/15: Teória výchovy 2 
  • A-moPE-051/17: Konštruktivistický prístup k edukácii
  • A-buSZ-017/22: Školský manažment (prednáška)
  • A-moPE 027/15: Odborná prax 1
  • A-buPE-580/22: Pedagogická prax 1 (pedagogika)
  • A-muPE-590/22: Pedagogická prax 2 (pedagogika)

   Projektová činnosť