Adriana Wiegerová

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 200a

Konzultačné hodiny ZS 2022/2023: štvrtok 09:30 - 11:30 hod.

Telefón: +421 2 9013 2286 

Email: adriana.wiegerovauniba.sk 

Vedecká činnosť

Vyučovacia činnosť

Pozri úplný rozvrh vyučujúcej.

  • Pedagogická diagnostika
  • Predškolská pedagogika

Projektová činnosť