Adriana Wiegerová

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 200a

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: streda 14:00 - 16:00 hod.

Telefón: +421 2 9013 2286 

Email: adriana.wiegerovauniba.sk 

Vedecká činnosť

Vyučovacia činnosť

Pozri úplný rozvrh vyučujúcej.

  • Pedagogická diagnostika
  • Predškolská pedagogika

Projektová činnosť