Zuzana Hrćan

Mgr. Zuzana HRĆAN, PhD.

Študijná poradkyňa pre študentov študjiných odborov boPE a moPE, buPE a muPE.

 

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 201

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode e-mailom

Telefón+421 2 9013 2320

Email: zuzana.hrcanuniba.sk


 

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

  • predškolská pedagogika,
  • teoretické základy výchovy,
  • pregraduálna príprava budúcich učiteľov.

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej.

  • Predškolská pedagogika
  • Diagnostika dieťaťa predškolského veku

Projektová činnosť


  • Fond SK-NIC / Stanem sa učITeľom/ Spoluriešiteľka projektu / Spoluriešiteľské pracoviská: Prírodovedecká fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK / 09 - 2020 / 02 - 2022.

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti