Stanem sa učITeľom

Vitajte na stránke projektu!

Projekt Stanem sa učITeľom navrhol inováciu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov prostredníctvom videa a jeho efektívneho využitia vo vzdelávaní. Projekt Univerzity Komenského v Bratislave od 09/2020 do 02/2022 realizovali vysokoškolskí učitelia štyroch pracovísk UK: Filozofickej fakulty, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Fakulty matematiky, fyziky a informatikyPrírodovedeckej fakulty UK.

Dvojročný projekt (09/2020 - 02/2022) tematicky zacielený na vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií vznikol vďaka projektovej podpore veľkých projektov z nadácie Fondu SK-NIC.

Aj týmto spoločným projektom sa na Univerzite Komenského v Bratislave chceme aktívne spolupodieľať na zvyšovaní prestíže učiteľov a neustále prispievať k permanentným snahám urobiť z učiteľských programov ľudsky zmysluplné a atraktívne štúdium vychovávajúce výborne pripravených učiteľov druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a gymnázií. Absolventov, na ktorých bude akademická obec UK právom hrdá. Podporujeme myšlienku poskytnúť budúcim učiteľom podporné prostredie Učiteľskej akadémie ako priestor, ktorí by ich skrz ich vysokoškolských učiteľov a cvičné školy adekvátne opakovane štartoval a podporoval individuálne snahy adeptov na ceste Stať sa učiteľom. Videonahrávky i videodatabáza a následná práca s nimi - videotréning svojou troškou prispejú k dlhodobej spolutvorbe vhodného učebného prostredia v ktorom je študentom umožňované teóriu a prax a ich následnú refelexiu prepájať v zmysluplný celok tak, aby na konci magisterského štúdia učiteľstva sa z nich na výstupe postupne stávali učitelia, ktorí budú lepšie pripravení čeliť výzvam v dnešných školách. Učitelia, ktorých po skončení tejto krízovej situácie budú naše "new normal" školy potrebovať. Učitelia, schopní kriticky uvažovať nad učením sa svojich zverencov, cielene konať prospech ich rozvoja a citlivo spätne reflektovať a prispôsobovať svoje konanie situáciám a kontextu školy, v ktorej budú pôsobiť.

Viac o cieľoch projektu, zložení projektového tímu, alebo o priebehu a plnení aktuálnych úloh sa môžete dozvedieť aj na stránke donora projektu Fondu SK-NIC tu.