Stanem sa učITeľom

Vitajte na stránke projektu!

Projekt Stanem sa učITeľom navrhuje inováciu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov prostredníctvom videa a jeho efektívneho využitia vo vzdelávaní. Projekt Univerzity Komenského v Bratislave realizujú vysokoškolskí učitelia štyroch pracovísk UK: Filozofickej fakulty, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Fakulty matematiky, fyziky a informatikyPrírodovedeckej fakulty UK.

Dvojročný projekt tematicky zacielený na vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií realizujeme od septembra 2020 vďaka projektovej podpore veľkých projektov z nadácie Fondu SK-NIC.

Viac o CIEĽoch projektu, zložení PROJEKTOVÉHO TÍMU, alebo o priebehu a plnení AKTUÁLNYch projektových úloh sa môžete dozvedieť tu.