Gabriela Pleschová

Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 203

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: sabatikal - po dohode emailom

Email: gabriela.pleschovauniba.sk

Dr. Pleschová vyštudovala politológiu (PhD.) a v roku 2012 získala magisterský titul vo VŠ pedagogike na Oxfordskej univerzite. Od roku 2004 koordinuje prípravu workshopov a iných aktivít pre VŠ učiteľov. Založila stálu skupinu ECPR Teaching and Learning Politics a je členkou redakčnej rady časopisu Journal of Political Science Education. Spolu s Eszter Simon editovala knihu Teacher Development in Higher Education. Existing Programs, Program Impact and Future Trends (Routledge, 2012). V roku 2019 sa stala Principal Fellow britskej Higher Education Academy.

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

  • vzdelávanie vysokoškolských učiteľov: metódy, dopady, bariéry a podporné faktory, coaching and mentoring, scholarship of teaching and learning,
  • využitie informačných technológií vo vzdelávaní,
  • pedagogické konverzácie.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

  • A-boPE-001/15 a A-buPE-001/15: Úvod do pedagogických vied
  • A-muSZ-002/22: Metodológia pedagogického výskumu 
  • A-dSZ-502/21: Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

Projektová činnosť


  • EÚ Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Vedúca riešiteľka projektu / 2022 - 2024.
  • EÚ Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Vedúca riešiteľka projektu / 2020 - 2023.  
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Vedúca riešiteľka projektu/ 2019/2022.