Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou; Garantka I. (Bc.) stupňa - Filozofia

 

Miestnosť: Š - 505

 

Telefón: + 421 2 90 13 20 57; + 421 2 90 13 11 46

 

E-mail: mariana.szapuova@uniba.sk

 

Konzultačné hodiny: ZS 2018 - 2019:

Utorok: 13.20 - 14.20 hod.; Štvrtok: 13.20 - 14.20 hod.

Kurzy v LS 2018 - 2019:

Kód:Názov: Infolist predmetu:
A-AboFI139Rodové štúdiá 2IL
A-AboFI901Základy filozofieIL
A-AmoFI155Veda a spoločnosť: zmeny perspektívyIL
A-moPS-677Rodové aspekty v psychológiiIL