Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Miestnosť: Š - 505 

Telefón: +421 2 9013 2057 

E-mail: mariana.szapuova@uniba.sk 

Konzultačné hodiny: ZS 2023 - 2024:
Štvrtok, 8:30 – 10:30 hod.

 

 

Kurzy v ZS 2023 - 2024:

Kód:Názov: Infolist predmetu:
A-boFI-001Úvod do filozofieIL
A-boPE-008Filozofia výchovyIL
A-moFI-008Sociálne a etické problémy vedyIL
A-moFI-162Pohľad do dejín feministickej filozofieIL
A-muSZ-003FIlozofické aspekty edukácieIL