Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2024/2025

 

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2024/2025

Informácie o bakalárskych študijných programoch

  

Jednoodborové štúdiumTRPP
archeológiaDBc.325
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstvaDBc.325
dejiny umeniaDBc.320
estetikaDBc.335
etnológiaDBc.325
filozofiaDBc.320
germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk)DBc.315
históriaDBc.360
informačné štúdiáDBc.360
klasické jazykyDBc.310
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxDBc.320
marketingová komunikáciaDBc.330
muzikológiaDBc.312
pedagogikaDBc.310
politológiaDBc.350
psychológiaDBc.380
religionistikaDBc.325
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu)DBc.37
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu)DBc.35
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu)DBc.35
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)DBc.312
románske štúdiá (so zameraním na rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)DBc.35
ruské a východoeurópske štúdiáDBc.320
slovanské štúdiáDBc.320
slovenský jazyk a literatúraDBc.320
sociológiaDBc.340
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.340
východoázijské jazyky a kultúry (zameranie japonský jazyk a kultúra)DBc.425
žurnalistikaDBc.340
Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)TRPP
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraDBc.37
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraDBc.37
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.320
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.318
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.312
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.33
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.310
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.34
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.33
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyTRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie*DBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie*DBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDBc.315
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie*DBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo filozofie a fyziky**DBc.35
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.35
učiteľstvo filozofie a matematiky**DBc.35
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo histórie a pedagogikyDBc.34
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.320
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológie*DBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie*DBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémie*DBc.310
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryDBc.35

 

Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Špecializácie označené ** sa realizujú v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"