Informácie o národných porovnávacích skúškach (SCIO)

Základné informácie o národných porovnávacích skúškach

Popis a ukážky testov SCIO

Filozofická fakulta UK upozorňuje uchádzačov, že rovnocenne akceptujeme aj českú verziu testu všeobecných študijných predpokladov (Obecní studijní předpoklady).

Výsledky testov nám poskytne spoločnosť SCIO (po udelení príslušného súhlasu uchádzačom). V takomto prípade nie je potrebné, aby nám uchádzači výsledky posielali.

Informáciu o požadovaných testoch na jednotlivé študijné programy nájdete v prílohe č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania

Uplatnenie zľavového kupónu