Aktuality

Testovanie jazykovej kompetencie (ZS 2017/2018) – náhradný termín

Náhradný termín testovania jazykovej kompetencie pre študentov, ktorí sa vrátili zo študijných pobytov, sa uskutoční
dňa 21. 2. 2018 o 14.20 v miestnosti G19

Nábor do katedrového študentského divadla Rusalka

Rusalka pozýva do svojich radov študentov všetkých ročníkov, ktorí majú záujem nielen o divadlo, ale aj o preklad, tlmočenie a literatúru.
 
Stať sa naším "súdruhom" neznamená, že sa musíš postaviť na javisko alebo vystaviť svoju tvár (a ruštinu) širokej verejnosti. Pomôž nám s organizovaním divadelných hier, literárnych, prekladateľských či cestovateľských besied a buď súčasťou komunity, ktorá ti určite dá viac, než zoberie.

Jednorazové mimoriadne štipendium

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti možnosť požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium.
Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia štipendia nájdete TU.

Termín štátnych skúšok 2018

Zimný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 sa na KRVŠ uskutoční dňa 25. 1. 2018 o 13:00.

<output>Zimný termín 2018</output>

Deň otvorených dverí 2018 na FiF UK

Milí uchádzači o štúdium, v rámci Dňa otvorených dverí FiF UK, ktorý sa bude konať dňa 27. 1. 2018, Vám budú k dispozícii pedagógovia Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií v čase od 10.00 do 14.00 v miestnosti G228.

V čase od 11.00 do 12.00 pre Vás pripravili ukážkovú hodinu konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, ktorá sa uskutoční v miestnosti G243. Srdečne Vás pozývame!

Bližšie informácie o DOD 2018 môžete nájsť TU.

Testovanie jazykovej kompetencie - ZS 2017/2018

A1 – streda, 20. 12. 2017, 12:35, G228 a G239

B2 – utorok, 19. 12. 2017, 12:35, G228 a G239


Študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, pripomíname, že na nižšie uvedenej adrese nájdete bližšie informácie o testovaní vrátane ukážok vzorových testov pre jednotlivé úrovne:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/

Deň otvorených katedier 2017 na KRVŠ

Milí stredoškoláci, chcete spoznať jazyk a kultúru významnej časti sveta – Ruska? Ak áno, srdečne Vás pozývame na podujatie Príď okúsiť jazyky!, ktoré sa na KRVŠ uskutoční dňa 5. 12. 2017 od 10.00 hod. v rámci Dňa otvorených katedier FiF UK. Nahliadnite do života katedry, zažite simulované tlmočenie a vypočujte si zaujímavosti o ruskej literatúre alebo filme.

<output>Filozofická fakulta pripravila sériu stretnutí pre záujemcov o štúdium jazykov v dňoch 4. - 7. 12. 2017.</output>

Medzinárodná súťaž o najlepšiu esej v ruskom jazyku

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave v spolupráci s Katedrou ruského jazyka a literatúry Karagandskej štátnej univerzity J. A. Buketova a Katedrou ruského jazyka Čuvašskej štátnej pedagogickej univerzity I. J. Jakovleva organizuje medzinárodnú súťaž o najlepšiu esej v ruskom jazyku «Я русский бы выучил только за то…».

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí sa učia ruštinu ako cudzí jazyk na úrovniach A2 – B1. Termín súťaže: 15. 11. – 25. 11. 2017.

Bližšie informácie o súťaži sa môžete dozvedieť tu:
Информационное письмо (doc, pdf).

Pozvánka na stretnutie so spisovateľkou Ľudmilou Ulickou

Pozvánka na prednášku prof. Maxima Krongauza

Dvojitý magisterský program na Univerzite v Kolíne

Dvojitý magisterský program „Cultural and Intellectual History Between East and West” umožňuje študentom partnerských univerzít získať dva magisterské tituly, a to na domácej univerzite, ako aj na Univerzite v Kolíne.

Program ponúka priestor pre kreatívne interdisciplinárne štúdium a vedeckú činnosť, vyznačujúcu sa kultúrno-filologickým, historiografickým a na primárne pramene orientovaným prístupom, pričom v centre pozornosti stoja kontakty medzi východnou a západnou Európou, ako aj ich spoločné kultúrne dedičstvo.

Študenti dvojitého magisterského programu si môžu vybrať z ponuky prednášok a seminárov Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne, pričom by však individuálne zostavený študijný plán mal zodpovedať celkovému študijnému zameraniu študenta.

Informácie o predpokladoch, podmienkach zisku titulu, možnostiach financovania a o uzávierkach prihlášok nájdete TU.

Dodatočná výzva na prihlasovanie sa na mobilitu Erasmus+

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského vyhlásilo dodatočnú výzvu na prihlasovanie sa na mobilitu Erasmus+, ktorá sa bude realizovať ešte tento akademický rok počas letného semestra.


K prihláseniu sa na mobilitu je potrebné zaslať prihlášku, životopis, motivačný list a študijný plán na e-mailovú adresu rzs@fphil.uniba.sk. Prihlášku nájdete na webe FiF UK v sekcii Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Erasmus+ štúdium – výber študentov na Erasmus+.


Niektoré zo zmlúv už nie sú pre mobility dostupné, zoznam dostupných miest nájdete TU. O výbere na mobilitu budú vybratí študenti informovaní e-mailom najneskôr 20. 11. 2017.

Pozvánka na prednášky Manuela Boschiera, PhD. z Veronskej univerzity

Pozvánka na diskusiu O veľkom svete za humnami: propaganda o isláme, Rusku a Tibete

Filozofická fakulta UK a Katedra politológie FiF UK Vás pozývajú na diskusiu:

O veľkom svete za humnami: propaganda o isláme, Rusku a Tibete

Čím ďalej od nás sa niečo deje, tým menej pozornosti tomu venujeme. O krajinách a kultúrach, ktoré nepoznáme, máme len bežné stereotypné predstavy, a preto sme náchylnejší veriť rôznym mýtom, legendám a dezinformáciám.

V diskusii s expertom na islám Attilom Kovácsom, rusistom Ľuborom Matejkom a sinológom Martinom Slobodníkom budeme hovoriť o tom, kto, ako a prečo na Slovensku kriví obraz o isláme, Rusku a Ukrajine, Číne a Tibete.

Moderuje Fedor Blaščák.

8. novembra 2017, 18:00 - 19:30, KC Dunaj

Viac info TU.

Pozvánka na prednášku doc. Martina Ciela z VŠMU

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK

srdečne pozýva na prednášku
doc. Martina Ciela z VŠMU na tému:

ČO PONÚKA RUSKÁ KINEMATOGRAFIA

19/10/2017 9:05, miestnosť G20

Harmonogram štátnic 2017

Časový harmonogram štátnic 24. 8. 2017 nájdete TU

 Prosíme študentov, aby sa dostavili o 30 min. skôr, ak by prípadne došlo k časovému posunu.

oOo

Prosíme študentov, ktorí budú absolvovať štátnu skúšku v augustovom termíne, aby záverečné práce nechali na prízemí v podateľni č. d. G17.

oOo

Časový harmonogram štátnic 15. 6. 2017 nájdete TU

 Prosíme študentov, aby sa dostavili o 30 min. skôr, ak by prípadne došlo k časovému posunu.

oOo

Časový harmonogram štátnic 1. 6. 2017 nájdete TU

oOo

Časový harmonogram štátnic 18. 5. 2017 nájdete TU

oOo

Okruhy na štátne skúšky 2017

Aktualizované okruhy otázok na štátne skúšky nájdete TU (MGR OPT) a TU (MGR RVŠ)

oOo

Oznam o testovaní jazykovej kompetencie - LS 2016/2017

(1. a 2. ročník, bakalársky stupeň)

Milí študenti prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa, testovanie jazykovej kompetencie sa uskutoční v dňoch:

16. mája (utorok), úroveň A2, 14:20, G 228 a 239

17. mája (streda), úroveň B1, 14:20, G 24

oOo

Pozvánka na prednášku veľvyslanca Ukrajiny v SR

 KATEDRA RUSISTIKY A VÝCHODOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ FIF UK pozýva všetkých záujemcov na prednášku VEĽVYSLANCA UKRAJINY V SR J. E. JURIJA MUŠKna tému Anexia Krymu a medzinárodná politika. 

Kedy: v stredu 3. 5. 2017 o 12.45

Kde: v miestnosti G 20

– Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Ukrajina v pohybe

oOo

Termíny štátnych skúšok 2017

 V akademickom roku 2016/2017 sa štátne skúšky na KRVŠ uskutočnia v nasledovných termínoch:

Letný termín 2017 (OPT + RVŠ):

18. 05. 2017 (max. počet 12)

01. 06. 2017 (max. počet 12)

15. 06. 2017 (max. počet 12)

Jesenný termín 2017 (OPT + RVŠ):

24. 08. 2017

Na jednotlivé termíny je potrebné sa nahlásiť na sekretariáte KRVŠ a následne podať prihlášku na štátnu skúšku cez podateľňu FiF UK. Prihlášku je nevyhnutné podať najneskôr tri týždne pred termínom štátnej skúšky. Upozorňujeme, že počet miest je obmedzený. Presný časový harmonogram zverejníme v dostatočnom predstihu. Elektronické prihlasovanie cez AIS sa nerealizuje.

oOo

Pozvánka na prednášky Dr. Chvatova z Varšavskej univerzity

Pozvánka na premiéru divadelnej hry Komunálka: Nerváci v 1 dejstve

Študentské divadlo Rusalka srdečne pozýva na premiéru divadelnej hry 

Komunálka: Nerváci v 1 dejstve.

oOo

Štátne skúšky 2017

Milí študenti končiacich ročníkov,

prosíme tých z vás, ktorí majú záujem zúčastniť sa štátnych skúšok v jesennom termíne (august), aby sa najneskôr do stredy (12. 4. 2017) nahlásili na sekretariáte KRVŠ. Následne koncom apríla budú zverejnené aj konkrétne dátumy štátnic 2017.

Ďalej by sme vám chceli oznámiť, že dňa 24. 4. 2017 o 12.30 v miestnosti G 239 sa uskutoční inštruktáž k štátnym skúškam. Je nevyhnutné, aby sa zúčastnili zástupcovia ročníkov. Účasť ostatných študentov je dobrovoľná.

oOo

 

Pozvánka na odovzdávanie ceny VEaPLA

Exkurzia - LS 2016/2017

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

pozýva všetkých poslucháčov programu Ruské a východoeurópske štúdiá

a ostatných poslucháčov FiF UK

na EXKURZIU Rumunsko a delta Dunaja

Bližšie informácie nájdete TU.

oOo

Testovanie jazykovej kompetencie - ZS 2016/2017

Termíny testovania jazykovej kompetencie:

Pondelok, 12. decembra 2016, 9.05

úroveň A1 (1. ročník, bakalári), miestnosť G228 a G25

Streda, 14. decembra 2016, 12.35

úroveň B2 (1. ročník magistri), miestnosť G228 a G123

Štvrtok, 15. decembra 2016, 14.20

úroveň B1 (3. ročník, bakalári), miestnosť G228 a G239

Dávame do pozornosti študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, že na nižšie uvedenej adrese boli zverejnené vzorové testy pre jednotlivé úrovne testovania jazykovej kompetencie:

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/

oOo

Nábor do študentského katedrového divadla Rusalka

Pozvánka na prednášky dr. Piotra Głuszkowského z Varšavskej univerzity

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

srdečne pozýva všetkých študentov na prednášky

dr. Piotra Głuszkowského

z Ústavu rusistiky Varšavskej univerzity

Pozvánka

oOo

Súčasná Ukrajina a ukrajinistika

 

Odovzdanie knižného daru veľvyslanectva RF

Harmonogram štátnych skúšok 25. 8. 2016

Harmonogram štátnych skúšok (25. 8. 2016) nájdete TU

oOo

Témy záverečných prác (2016/2017)

Témy záverečných prác nájete tu

Prosíme študentov, aby meno svojho školiteľa (príp. aj názov témy) nahlásili na sekretariáte KRVŠ alebo e-mailom na michal.mikulasuniba.sk

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 9. 6. 2016

Presný časový harmonogram nájdete TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 1. a 2. 6. 2016

Presný časový harmonogram nájdete TU a TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 19. 5. 2016

Presný časový harmonogram nájdete TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Študentská rada KRVŠ

Milé poslucháčky a poslucháči KRVŠ, v septembri 2015 vznikla študentská rada katedry, ktorej základným poslaním je podieľať sa na lepšom chode vecí verejných a lepšej komunikácii medzi učiteľmi a študentmi. Členovia rady vás budú zastupovať, preto neváhajte a kontaktujte ich s akýmikoľvek návrhmi, otázkami či iniciatívami.

Členovia Študentskej rady KRVŠ v akademickom roku 2015/2016:

1bp Ana Maximović – anaanica(at)rambler.ru

1bo Martin Štěpánek – martin(at)martinstepanek.sk

Gabriela Kapušová – g.kapusova(at)gmail.com

2bp Michaela Cikatricisová – michaela.cikatricisova(at)gmail.com

2bo Martin Capík – matko.capik(at)gmail.com

3bp Miroslav Mrekaj – mrekajmiroslav(at)gmail.com

3bo Patrícia Patzeltová – patryce(at)centrum.sk

1mp Magdaléna Jurkemíková – meggy.jurkemikova(at)gmail.com

1mo Ivana Zemanová – ivanazemanova4(at)gmail.com

2mp Inka Sečíková – inkasecikova(at)gmail.com

2mo Filip Tvrdoň – tvrdon.filip(at)gmail.com

oOo

Aktualizované okruhy štátnicových otázok

Aktualizované okruhy štátnicových otázok MGR RVŠ, MGR OPT

oOo

Letná škola ruského jazyka v Tomsku

Tomská štátna univerzita (Tomskij gosudarstvennyj universitet), historicky prvá univerzita na Sibíri (1888), sa dnes považuje za jednu z najlepších v Rusku (po Moskovskej a Sankt- Peterburgskej univerzite) a právom patrí do skupiny QS World University Rankings 2015/2016. Univerzita v tomto roku už po štvrtýkrát organizuje letnú školu, určenú širokému spektru študentov z rôznych krajín. Bližšie informácie a prihlášku na letnú školu nájdete TU a TU.

!!! Podávanie žiadostí je predĺžené do 10. mája !!!

oOo

Testovanie jazykovej kompetencie - LS 2015/2016

INFORMÁCIE K TESTOVANIU JAZYKOVEJ KOMPETENCIE NÁJDETE TU

oOo

Termíny štátnych skúšok 2016

19. 5., 2. 6., 9. 6. (letný termín 2016) a 25. 8. (jesenný termín 2016)

oOo

Pozvánka na Dni filmu Východného partnerstva

Malú prehliadku východoeurópskych filmov a filmov z produkcie krajín V4 o východnej Európe organizuje Univerzita Komenského v rámci projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, ktorý sa zameriava na súčasné literatúry krajín bývalého ZSSR. Filmový festival Dni filmu Východného partnerstva sa uskutoční v kine Lumiere od 9. do 12. apríla 2016 - všetci ste srdečne vítaní!

Facebook udalosť

oOo

Medzinárodná vedecká konferencia Literatúra a dejiny slavistiky

Dňa 12. – 13. apríla 2016 sa na KRVŠ uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Literatúra a dejiny slavistiky.

Program konferencie nájdete tu: SVK, ENG, RU.

oOo

Pozvánka na prednášku Michaely Bušovskej

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií pozýva na prednášku Michaely Bušovskej o ČERNOBYĽSKEJ ZÓNE.

oOo

Zimná škola ruského jazyka v Tomsku

KRVŠ dáva do pozornosti študentom zimnú školu ruského jazyka, ktorá sa uskutoční na Tomskej štátnej univerzite. Viac informácií nájdete TU.

oOo

Podoba Ruska - včera, dnes, zajtra

Dňa 5. novembra 2015 (14.30, G417) sa za účasti zahraničných hostí uskutoční beseda pri okrúhlom stole s názvom

Podoba Ruska - včera, dnes, zajtra.

oOo

Workshop projektu VEaPLA

Dňa 16.10.2015 o 14.00 sa v miestnosti G230 uskutoční workshop projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award. Všetci poslucháči KRVŠ sú srdečne vítaní!

oOo

Možnosť štúdia na Univerzite v Regensburgu

Vážení študenti, Spolková republika Bavorsko ponúka  možnosť ročného štúdia na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  Prihlášky je možné zasielať do 1. decembra 2015.


Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:
www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

oOo

Kurz Sprievodca v cestovnom ruchu

KRVŠ odporúčam všetkým poslucháčom RVŠ, ktorí majú záujem vyskúšať si cez prázdniny prácu delegátov cestovných kancelárií vo východnej Európe akreditovaný vzdelávací program "Sprievodca v cestovnom ruchu".

oOo

Grantová možnosť pre študentov magisterského a doktorandského stupňa

Utrecht Network Young Researchers' Grant - možnosť získať grant pre Mgr./PhD. študentov. Viac info TU.

oOo

Témy záverečných prác (2015/2016)

Témy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016 nájdete TU

oOo

Slávnostné sympózium na počesť profesora Ďuroviča

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK v Bratislave srdečne pozýva všetkých bývalých aj súčasných študentov KRVŠ na slávnostné sympózium na počesť profesora Ďuroviča. Sympózium sa ukutoční 26.5.2015 o 9,30 v miestnosti G236. Program podujatia nájdete TU.


oOo

Pozvánka na prednášky Magdaleny Dąbrowskej z Varšavskej univerzity

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií srdečne pozýva všetkých študentov a záujemcov na prednášky profesorky Varšavskej univerzity Magdaleny Dąbrowskej.

oOo

Katedrové kolo ŠVOK 2015

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií srdečne pozýva všetkých študentov a záujemcov na katedrové kolo Študetnskej vedeckej a odbornej konferencie, ktoré sa uskutoční 24. mája 2015 o 13,00 v miestnosti G239.

oOo

Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III

27. marca 2015 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií uskutoční 3. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom

Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III.

oOo

Workshop a zasadanie jury VEaPLA

20. marca 2015 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií uskutoční workshop spojený so zasadaním jury projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, na ktorom bude zvolená VEaPLA kniha roka 2015.

oOo

Pozvánka na na prednášku Arevik Ashkharoyan

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na prednášku
 Arevik Ashkharoyan o novej arménskej literatúre, najnovších literárnych talentoch a literárnom živote v Arménsku
. Prednáška sa uskutoční v pondelok 23. marca od 09.05 do 10.05 v miestnosti G239.

oOo

ŠVOK 2015

Milé poslucháčky a milí poslucháči KRVŠ,

dekan FiF UK v týchto dňoch vyhlásil výzvu na prihlasovanie príspevkov na tradičnú študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, v rámci ktorej môžete prezentovať plody vlastnej tvorivej práce. Pre viac informácií kliklnite na obrázok.

oOo

Možná spolupráca s agentúrou Music press

Milé poslucháčky a milí poslucháči KRVŠ, agentúra Music press sa na nás obrátila s ponukou, že by mohli prispievať na ich portál tí z vás, ktorí majú záujem o hudbu ľubovoľného druhu a žánru a chceli by pestovať aj ruštinu, prípadne iné jazyky nášho areálu. V LS si to predstavujem skôr ako zábeh spolupráce, ale každý učiteľ vám iste rád pomôže. V prípade záujmu by sme v ďalšom roku vypísali voliteľný prekladový seminár zameraný na oblasť hudby a rozbehli by sme širšie spoločné aktivity. Ak máte chuť prísť na budúci týždeň na stretnutie, kde sa dozviete viac, píšte na mail: matejkofphil.uniba.sk. Viac o agentúre: http://www.musicpress.sk/.

oOo

 

Prezentácia Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Bratislave

V priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave sa 18. februára 2015 uskutoční prezentácia a slávnostné otvorenie výstavy ruských kníh, ktorú pripravil Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna s organizačnou podporou Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Dom ruského zahraničia A. Solženicyna bol založený Ruskou Verejnou nadáciou Alexandra Solženicyna, ruským nakladateľstvom «YMCA-Press» v Paríži a vládou Moskvy v júli 1995.

V súčasnej dobe je najväčším svetovým centrom, kde sú uložené jedinečné materiály literárneho, historického a filozofického dedičstva Ruskej diaspóry.

Prezentácie sa zúčastnia profesori a študenti univerzity, pracovníci RCVK, veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, jeho excelencia FEDOTOV Alexej Leonidovič, významní predstavitelia vedeckej a akademickej obce Slovenska a krajania.

Po otvorení výstavy sa uskutoční tvorivé stretnutie so slávnym ruským básnikom, prekladateľom, laureátom medzinárodných literárnych cien, hlavným redaktorom literárno-umeleckého časopisu Junosť, Valerijom Fjodorovičom Dudarevom.

Podujatie sa bude konať na adrese:

Filozofická fakulta

Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova 2

Miestnosť G236

Začiatok o 14.20 hod.

Pozvánku a bližšie informácie o podujatí nájdete TU.

Pozvánku a informácie v ruskom jazyku nájdete TU.

oOo

Exkurzia - LS 2014/2015

Milé poslucháči, milí poslucháči KRVŠ

V LS 2014/2015 opäť organizujeme exkurziu do krajín východnej Európy. Plánovanú trasu Kyjev-Odesa-Poti-Tbilisi-Kutaisi som sa rozhodol nerealizovať vzhľadom na hroziacu eskaláciu vojny v Ukrajine. Pracujem predbežne na troch variantoch:


1) Azerbajdžan - 3.6. - 11.6. (cena spiatočnej letenky je cca 140 eur )
2) Gruzínsko - 5.6. - 13.6. (cena spiatočnej letenky je cca 110 eur)
3) Macedónsko alebo Rumunsko - 7 dní na začiatku juna (železnicou, 2 noci vo vlaku, cena spiatočného lístka s ležadlom cca 80 eur)

Presnejšie rozpočty za miestnu dopravu (v každej krajine navštívime aspoň 3 lokality) a za ubytovanie oznámim v najbližších dňoch, riadim sa zásadou, že celková cena bez stravy by nemala presiahnuť 350 eur. Prosím, sledujte oznamy na webe, bude sa treba promptne prihlásiť, zložiť zálohu a v prípade leteckej dopravy si budete musieť kúpiť letenky individuálne, je to výhodnejšie.

oOo

Zmena názvu katedry

19. mája 2014 akademický senát FiF UK vzal na vedomie zmenu názvu KRJL na
Katedru rusistiky a východoeurópskych štúdií.

oOo