Prenosy zo štátnic

Prenosy zo štátnic

ŽIVÉ PRENOSY Z ONLINE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

 

26. január 2022

Mgr. štátnice

Bc. štátnice

 

9. jún 2021 Magisterské štátnice

Komisia č. 1

Komisia č. 2

 

16. jún 2021 Magisterské štátnice

Komisia č. 1

Komisia č. 2

 

23. jún 2021 Obhajoba bakalárskych prác

Komisia č. 1

Komisia č. 2

 

25. august 2021 Magisterské štátnice

Komisia č. 1

Komisia č. 2

 

25. august 2021 Obhajoba bakalárskych prác

Komisia č. 1