Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy a dokumenty


Štátne skúšky 2020

Vzhľadom na situáciu a vzhľadom na OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 4/2020 budú štátne skúšky na katedre žurnalistiky dištančnou formou, pokiaľ sa situácia nezmení.

 

Termíny štátnych skúšok na katedre žurnalistiky:

  • 15. 6. bakalársky študijný program
  • 16. 6. – 18. 6. magisterský študijný program

 

Skúšobná komisia na katedre žurnalistiky sa dohodla na nasledujúcom spôsobe a priebehu skúšania:

  • Obhajoby bakalárskych prác prebehnú online, podobným spôsobom ako pri prezenčnej forme
  • Obhajoby diplomových prác prebehnú online, podobným spôsobom ako pri prezenčnej forme

 

Skúšky na magisterskom programe budú prebiehať nasledovne:

  1. Študentovi bude náhodne pomocou generátora náhodných čísel pridelená otázka
  2. Študent bude bezprostredne na otázku reagovať – nebude mať žiadny čas na prípravu, ako to býva pri prezenčnej forme štátnic

 

Presný časový harmonogram bude prihláseným uchádzačom zaslaný v stanovenom čase pred konaním štátnic.