Oznamy a dokumenty

Zápis predmetov v AR 2022/23

Informácie pre študentov: predmety Mediálny ateliér (1 - 6) a Kreatívne štúdio (1,2) sú rozdelené do troch rozvrhových akcií - podľa zamerania na tlač, rozhlas a televíziu.
Rozvrhovú akciu si teda zapisujete podľa vyučujúceho a jeho zamerania.

Mediálny ateliér 1
tlač - dr. Kubinyi, rozhlas - doc. Hacek, TV - dr. Solga

Mediálny ateliér 2
tlač - Mgr. Belianská, rozhlas - dr. Virostková, TV - dr. Solga

Mediálny ateliér 3
tlač - Mgr. Belianská, rozhlas - doc. Sámelová, TV - dr. Bajaník

Mediálny ateliér 4
tlač - Mgr. Belianská, rozhlas - doc Sámelová, TV - dr. Bajaník

Mediálny ateliér 5
tlač - Mgr. Kubinyi, rozhlas - doc. Sámelová, TV - dr. Virostková

Mediálny ateliér 6
tlač - Mgr. Kubinyi, rozhlas - doc. Sámelová, TV - dr. Bajaník

Kreatívne štúdio 1
tlač - dr. Kubinyi, rozhlas - dr. Virostková, TV - dr. Bajaník

Kreatívne štúdio 2 
tlač - dr. Kubinyi, rozhlas - dr. Virostková, TV - dr. Bajaník