Oznamy a dokumenty

Predmety vyučované dištančne - ZS 2021/22

Kapitoly z politológie (2boZU B)
Agentúrna žurnalistika (2boZU A)
Základy štátu a práva (1moZU A)
Profesia hovorcu (1moZU B)
Vnútropolitická žurnalistika (2moZU B)
Osobnosti publicistiky 1 (1moZU C)

Vyučovanie prebieha prostredníctvom MS Teams.


Zápis predmetov v AR 2021/22

Informácie pre študentov: predmety Mediálny ateliér (1 - 6) a Kreatívne štúdio (1,2) sú rozdelené do troch rozvrhových akcií - podľa zamerania na tlač, rozhlas a televíziu.
Rozvrhovú akciu si teda zapisujete podľa vyučujúceho a jeho zamerania.

Mediálny ateliér 1
tlač - Mgr. Rebrová, rozhlas - doc. Hacek, TV - dr. Solga

Mediálny ateliér 2
tlač - Mgr. Kaňuchová, rozhlas - dr. Virostková, TV - dr. Solga

Mediálny ateliér 3
tlač - Mgr. Kaňuchová, rozhlas - doc. Sámelová, TV - dr. Bajaník

Mediálny ateliér 4
tlač - Mgr. Rebrová, rozhlas - doc Sámelová, TV - dr. Bajaník

Mediálny ateliér 5
tlač - Mgr. Kubinyi, rozhlas - doc. Sámelová, TV - dr. Virostková

Mediálny ateliér 6
tlač - Mgr. Kubinyi, rozhlas - doc. Sámelová, TV - dr. Bajaník

Kreatívne štúdio 1
tlač - dr. Kubinyi, rozhlas - dr. Virostková, TV - dr. Bajaník

Kreatívne štúdio 2 
tlač - dr. Kubinyi, rozhlas - dr. Virostková, TV - dr. Bajaník


Harmonogram akademického roka

Výučba v zimnom semestri sa začína 20. 9. 2021, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.