Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy a dokumenty

Vážení uchádzači o štúdium žurnalistiky na Katedre žurnalistiky FiF UK,

v súvislosti s podaním prihlášky na štúdium žurnalistiky si Vám dovoľujeme pripomenúť,
že do 26. apríla 2019 je potrebné poslať vlastnú tvorbu:

a) bibliografický súpis všetkých vlastných publikovaných žurnalistických prác zoradený chronologicky (názov práce, kde bola publikovaná, kedy),b) pripojiť tri najhodnotnejšie ukážky z tohto súpisu (zo svojej tvorby) naskenované alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch.

Adresa:
Filozofická fakulta UK
Katedra žurnalistiky
(VLASTNÁ TVORBA)
Štúrova 9
814 99 Bratislava

Poznámka:
Dňa 26. apríla 2019 sa na katedre žurnalistiky uskutoční pregraduálny (prípravný) kurz. Pozvánku na
tento kurz s obsahom kurzu a podmienkami participácie na kurze, resp. výške poplatku, dostanú
všetci uchádzači, ktorí si podali prihlášky, osobitne listom po spracovaní prihlášok študijným
oddelením. Účasť na kurze je dobrovoľná.