Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: lucia.virostkova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode