Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka
katedrová koordinátorka: Erazmus+/zahraničné vzťahy

<output>katedrová koordinátorka: </output>

E-mail: lucia.virostkova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327


Konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:30