Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Mgr. Martin Bača, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2279
323
Utorok13:00 – 14:00
Streda13:00 – 14:00

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G 317b
Konzultačné hodiny aj na základe mailového dohovoru
Streda13:20 – 14:20
Streda16:00 – 17:00

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220

Mgr. Mariia Kazmyrchuk, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2243

Mgr. Tomáš König, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2230
G325A
Štvrtok14:30 – 15:30

M. A. Roderick Byron Salisbury, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2219
G326
Štvrtok11:00 – 12:00

prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2229

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2231