Kontakt

Kde nás nájdete:

IV. poschodie Historickej budovy UK - pracovne S 405, S 406, S 428 (odporúčame použiť hlavný vchod do budovy - zo Šafárikovho námestia a následne hlavné schodisko resp. výťah pri hlavnom schodisku - po ľavej strane smerom od vchodu)

Šafárikovo nám. č. 6

Bratislava

SLOVENSKO

 

Korešpondenčná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archívnictva a muzeológie

Gondova ulica 2

SK - 811 02  Bratislava 1

SLOVENSKO

Dôležité upozornenie:

Pre podávanie prihlášok na štúdium resp. pre oficiálnu komunikáciu s dekanátom Filozofickej fakulty UK používajte výhradne podateľňu (ktorá sa nachádza v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. č. 2) prípadne nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
SK - 811 02  Bratislava 1

Ďalšie kontakty:

e-mail: kapvh@fphil.uniba.sk

facebook: www.facebook.com/kapvh 

Sekretariát katedry:

Mgr. Dominik Blanár, PhD.

administratívny pracovník

Pracovňa: S 407

e-mail: dominik.blanaruniba.sk 

Telefón: +421 2 9013 2012

Sekretariát katedier archívnictva a histórie zabezpečuje všetky základné administratívne úlohy vo vzťahu s katedrou a jej učiteľmi. Sekretariát tiež preberá zásielky adresované konkrétnym učiteľom - seminárne a záverečné práce a pod.

Oficiálne zásielky adresované Katedre archívnictva a muzeológie ráčte doručovať na podateľňu Filozofickej fakulty UK (prízemie budovy na Gondovej ul. č.2)

Úradné hodiny sekretariátu:

 

Pondelok09:30 - 12:00
Utorok09:30 - 12:00
Streda09:30 - 12:00
Štvrtok09:30 - 12:00
Piatok09:30 - 12:00

 Mimo úradných hodín sekretariátu je možné zanechať zásielky v schránke vedľa dverí.