Kontakt

Kde nás nájdete:

IV. poschodie Historickej budovy UK - pracovne S 402, S 404, S 405, S 406 (odporúčame použiť hlavný vchod do budovy - zo Šafárikovho námestia a následne hlavné schodisko resp. výťah pri hlavnom schodisku - po ľavej strane smerom od vchodu)

Šafárikovo nám. č. 6
Bratislava
SLOVENSKO

 

Korešpondenčná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archívnictva a muzeológie
Gondova ulica 2
SK - 811 02  Bratislava 1
SLOVENSKO

Dôležité upozornenie:

Pre podávanie prihlášok na štúdium resp. pre oficiálnu komunikáciu s dekanátom Filozofickej fakulty UK používajte výhradne podateľňu (ktorá sa nachádza v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. č. 2) prípadne nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
SK - 811 02  Bratislava 1

Ďalšie kontakty:

e-mail: kapvhfphil.uniba.sk
facebook: www.facebook.com/kapvh 

Sekretariát katedry:

Jana Štrbová 
administratívny pracovník

e-mail: jana.strbovauniba.sk 
Telefón: +421 2 9013 2012
Pracovňa: S 426

Sekretariát Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK zabezpečuje všetky základné administratívne úlohy vo vzťahu s katedrou a jej učiteľmi. Sekretariát tiež preberá zásielky adresované konkrétnym učiteľom - seminárne a záverečné práce a pod.

Oficiálne zásielky adresované Katedre archívnictva a muzeológie ráčte doručovať na podateľňu Filozofickej fakulty UK (prízemie budovy na Gondovej ul. č.2)

Stránkové hodiny sekretariátu:

Pondelok až piatok: 09:30 - 11:30, 14:00 - 15:00

Mimo úradných hodín sekretariátu je možné zanechať zásielky v schránke vedľa dverí.