Katedra etnológie a muzeológie

Etnológia a kultúrna antropológia

www.etnologiauk.sk

facebook odboru

  Muzeológia a kultúrne dedičstvo

www.muzeologia.sk

facebook odboru

leták odboru


V  roku 2018/19 otvárame tieto štúdijné programy:

 etnológia – muzeológia

etnológia – filozofia

etnológia – germanistika

etnológia – história

etnológia – muzikológia

etnológia – religionistika

etnológia – slovanské štúdiá

(so zameraním na bulh., chorv., slovin. alebo srb. jaz.)

muzeológia a kultúrne dedičstvo

muzeológia - história

muzeológia – informačné štúdiá

 

Bližšie informácie k prijímacím skúškam na FiF UK nájdete tu.