Referát pre vzťahy s verejnosťou a propagáciu (RVVP)

Mgr. Ema Tamaškovičová
referentka
E-mail: fif.rvvpuniba.sk
E-mail: fif.propagaciauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2121
Miestnosť: G147/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)

 

 

 

 

 


Mgr. Miroslava Mišičková
referentka
E-mail: fif.rvvpuniba.sk
E-mail: fif.propagaciauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2121
Miestnosť: G147/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)