Referát pre vzťahy s verejnosťou a propagáciu (RVVP)

Bc. Tatiana Zaťková
referentka
E-mail: tatiana.zatkovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2121
Miestnosť: G147/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)