FAQ

Otázka

Odpoveď

Môžem zmeniť študijný program v rámci UK a kedy?

Áno, ale len v rámci toho istého študijného odboru; najskôr po ukončení zimného semestra prvého roku štúdia alebo vždy k začiatku akademického roka.

Ak chcem ísť na štátne skúšky, musím odovzdať aj záverečnú prácu?

Podľa nového študijného poriadku NIE. Obhajoba patrí medzi samostatné štátne skúšky. Pokiaľ je však odovzdanie práce povinnou súčasťou hodnotenia predmetu (napr. Seminára k záverečnej práci), musíte prácu odovzdať.

Musím ísť na všetky štátne skúšky (predmety) naraz?

Nie, je možné sa prihlásiť a absolvovať len jednu štátnu skúšku a ostatné v ďalšom termíne. Prvý termín, na ktorý sa študent prihlási, je považovaný za riadny termín.

Koľko termínov mám na štátnu skúšku?

Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten, na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky.

Kedy môžem opakovať štátnu skúšku?

V nasledovnom termíne ŠS (v tom istom roku alebo nasledujúcom, najneskôr však do dvoch rokov nad štandardnú dĺžku štúdia).

Aké podmienky musím mať splnené, ak chcem ísť do nadštandardného ročníka?

Študent musí mať splnenú podmienku kontrolnej etapy štúdia na konci akademického roka, t.j. získaný min. počet kreditov za predchádzajúce roky (to závisí od stupňa štúdia, štandardne je to pri bc. štúdiu spolu 120  a pri mgr. spolu 80 kreditov; viac v prílohe 1) študijného poriadku a zároveň absolvované všetky opakovane zapísané predmety. 

Priznáva sa prospechové štipendium za letný semester?

Prospechové štipendium sa výhradne za letný semester nepriznáva. Každý študent však má možnosť získať prospechové štipendium v každom ročníku.

Na základe platnej vyhlášky môže dostať študent v aktuálne prebiehajúcom prvom roku štúdia(teda ak je v danom okamihu prvákom na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia) tento typ štipendia za vážený študijný priemer, ktorý dosiahol za zimný semester aktuálneho akademického roka.

Študent aktuálne prebiehajúceho vyššieho roku štúdia (teda ak je v danom okamihu v druhom alebo treťom, (príp. štvrtom pri východdoázijských štúdiách) roku štúdia na bakalárskom stupni štúdia alebo v druhom ročníku na magisterskom stupni štúdia) môže získať tento typ štipendia za vážený študijný priemer, ktorý dosiahol za celý predchádzajúci akademický rok.

Kde si vybavím potvrdenie o návšteve školy?

Buď online tu: https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

Alebo na tlačive u svojej študijnej referentky.

Nerozumiem môjmu študijnému plánu, na koho sa mám obrátiť?

Na svojho študijného poradcu / študijnú poradkyňu. Zoznam je tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

Kde nájdem meno svojho študijného poradcu / študijnej poradkyne?

Tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

Kde nájdem všetko, čo sa týka štúdia,  na jednom mieste?

Toto je najdôležitejšia stránka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/

Študijná referentka / študijný referent mi neodpovedá na mail, čo robiť?

Dôvodom je, že nepoužívate univerzitné mailové konto alebo jednoducho veľa práce (je Vás takmer 3000)