Študijní poradcovia

Katedra
Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA)Mgr. Jozef Lonek, PhD.
Katedra archeológie (KARCH)Mgr. Martin Bača, PhD. 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických (KAPVH)Mgr. Ján Valo, PhD.
Katedra dejín výtvarného umenia (KDVU)Mgr. Peter Buday, PhD.
Katedra estetiky (KEST)Mgr. Viera Bartková, PhD.
Katedra etnológie a muzeológie (KEM)

Mgr. Lenka Vargová, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie (KFDF) - PhD. štúdium

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie (KFDF) - Bc. a Mgr. štúdiumPhDr. Ladislav Sabela, PhD.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky (KGNS)PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
Katedra jazykov (KJAZ)Mgr. Denisa Šulovská, PhD. 
Katedra klasickej a semitskej filológie (KKSF) - AR

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Katedra klasickej a semitskej filológie (KKSF) - KJDoc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy (KKIV)Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Katedra logiky a metodológie vied (KLMV)Mgr. Juraj Halas, PhD.
Katedra maďarského jazyka a literatúry (KMJL)Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
Katedra marketingovej komunikácie (KMK)Doc. Mgr. Milan Banyár, PhD.
Katedra muzikológie (KMUZ)Mgr. Jana Belišová, PhD.
Katedra pedagogiky a andragogiky (KPA) Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.
Katedra politológie (KPOL)Mgr. Branislav Dolný, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky (KPR)PhDr. Roman Kečka, PhD.
Katedra psychológie (KPSYCH)Mgr. Daniela Turoňová, PhD.
Katedra romanistiky (KROM)

 

 

Mgr. Martin Dorko, PhD. (hlavný štud. poradca)

 

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. (franc. sekcia)

Mgr. Ján Tupý, PhD. (portug. sekcia)

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (špan. sekcia)

PaeDr. Zora Cardia Jačová, PhD. (talian. sekcia)

 

 

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií (KRVS) Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Katedra slovanských filológií (KSF)Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.
Katedra slovenského jazyka (KSJ)Mgr. Kristína Piatková, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (KSLLV)Mgr. Matej Masaryk, PhD.
Katedra slovenských dejín (KSD) Mgr. Peter Benka, PhD.
Katedra sociológie (KSOC)Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.
Katedra všeobecných dejín (KVD)Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Katedra východoázijských štúdií (KVS)Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.
Mgr. František Paulovič, PhD.
Katedra žurnalistiky (KZUR)Mgr. Mária Stanková, PhD.
Studia Academica Slovaca (SAS)Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
Študijný program kulturológiaDoc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD.