Študijní poradcovia

Katedra
Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA)Mgr. Jozef Lonek, PhD.
Katedra archeológie a kultúrnej antropológie (KAKA)

Mgr. Martin Bača, PhD. (archeológia)

Mgr. Juraj Janto, PhD.  (etnológia)

Katedra archívnictva a muzeológie (KAM)Mgr. Ján Valo, PhD.
Katedra dejín výtvarného umenia (KDVU)Mgr. Peter Buday, PhD.
Katedra estetiky (KEST)Mgr. Viera Bartková, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie (KFDF) - PhD. štúdium

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie (KFDF) - Bc. a Mgr. štúdiumMgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky (KGNS)PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
Katedra klasickej a semitskej filológie (KKSF) - AR

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Katedra klasickej a semitskej filológie (KKSF) - KJDoc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy (KKIV)Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Katedra logiky a metodológie vied (KLMV)Mgr. Juraj Halas, PhD.
Katedra maďarského jazyka a literatúry (KMJL)Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
Katedra marketingovej komunikácie (KMK)Mgr. Tatiana Deptová, PhD.
Katedra muzikológie (KMUZ)Mgr. Jana Belišová, PhD.
Katedra pedagogiky (KPED) Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.
Katedra politológie (KPOL)Mgr. Branislav Dolný, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky (KPR)Mgr. Jakub Špoták, PhD.
Katedra psychológie (KPSYCH)

Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. 

Katedra romanistiky (KROM)

 

 

Mgr. Martin Dorko, PhD. (hlavný štud. poradca)

 

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. (franc. sekcia)

Mgr. Ján Tupý, PhD. (portug. sekcia)

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (špan. sekcia)

PaeDr. Zora Cardia Jačová, PhD. (talian. sekcia)

 

 

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií (KRVS) Mgr. Lizaveta Madej, PhD.
Katedra slovanských filológií (KSF)Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie (KSJTK)Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (KSLLV)Mgr. Matej Masaryk, PhD.
Katedra slovenských dejín (KSD) Mgr. Peter Benka, PhD.
Katedra sociológie (KSOC)Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.
Katedra všeobecných dejín (KVD)Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Katedra východoázijských štúdií (KVS)Mgr. Miloš Procházka, PhD.
Katedra žurnalistiky (KZUR)Mgr. Adam Solga, PhD.
Studia Academica Slovaca (SAS)Mgr. Petra Kollárová, PhD.