Členovia katedry / MitarbeiterInnen

PROFESORI

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - vedúci katedry

funkčné miesto profesora - (profesor vysokej školy-univerzity)

Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

miestnosť: G253
tel.: +421 2 9013 2148
e-mail: jozef.tancer@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

funkčné miesto profesorky - (profesor vysokej školy-univerzity)

miestnosť: G261

tel.:+421 2 9013 2238

e-mail: marketa.stefkova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

DOCENTKY a DOCENTI

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

funkčné miesto docenta (docent vysokej školy-univerzity) 

sekcia germanistiky

miestnosť G 247

tel.:+421 2 9013 2252

email: miloslav.szabo(at)uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G234
tel.: +421 2 9013 2254
e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

sekcia nederlandistiky

miestnosť č.:G258

tel.: +421 2 9013 2238

email: petra.milosovicovauniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. Mgr. Katarína Motyková, PhD.

funkčné miesto docentky (docentka vysokej školy-univerzity)

sekcia škandinavistiky

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2245
e-mail: katarina.motykova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

ODBORNÉ(-í) ASISTENTKY(-ti)

PhDr. Erika Mayerová, PhD. - koordin. Erasmus+

sekcia germanistiky

miestnosť: G236

tel.: +421 2 9013 2248
e-mail: erika.mayerova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. - štud. poradkyňa

sekcia germanistiky

miestnosť: G236

tel: +421 908 757 713, +421 2 9013 2247

e-mail: zuzana.guldanova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Monika Šajánková, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G234

tel.: +421 2 9013 2255

e-mail: monika.sajankova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail: ivana.bobokovauniba.skivana.zolcerovauniba.sk
Miestnosť: G369
Telefon: +421 2 9013 2297
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.15–14.15 (ZS) alebo po dohode e-mailom

Publikácie

Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

sekcia škandinavistiky

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2246
e-mail: miroslav.zumrik@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

LEKTORKY a LEKTORI

Mgr. Rinsophie Vellinga-holandská lektorka

sekcia nederlandistiky

miestnosť: G258

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: rinsophie.vellinga@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Benjamin Bossaert, Ph.D.

sekcia nederlandistiky

miestnosť: G258

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: benjamin.bossaert@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G247

tel.: +421 2 9013 2252

e-mail: tomas.sovinec@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Dr. Angelika Schneider (DAAD-Lektorin)

sekcia germanistiky

miestnosť: G256

tel.: +421 2 9013 2250

e-mail: angelika.schneider@uniba.skdr.angelika.schneider@gmx.de

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mag. Davor Gligorovski (OeAD-Lektor)

sekcia germanistiky

miestnosť: G256
tel.: +421 2 9013 2250
e-mail: davor.gligorovski@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Dag Fransson-švédsky lektor

Sekcia škandinavistiky

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2244
e-mail: dagskola@gmail.com

konzultačné hodiny nájdete tu:

Cecilie Hauglund-nórska lektorka

sekcia škandinavistiky

miestnosť č.251

tel.: +421 2 9013 2249

email: cecilie.hauglund@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

INTERNÉ a EXTERNÉ DOKTORANDKY a DOKTORANDI

Mgr. Michaela Krajčovič (Zárecká)

sekcia nederlandistiky

Téma dizertačnej práce: "Krízové a strategické plánovanie prekladu a tlmočenia vo verejných službách"

Školiteľka: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Odbor/program: filológia/translatológia

Forma/začiatok: denné/od 2021/22

miestnosť: G258

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: zarecka10@uniba.sk

interná doktorandka

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Maxim Duleba

sekcia germanistiky

Téma dizertačnej práce:"Z času a priestoru vytrhnuté": Chronotopy Joachima Ringelnatza

Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Odbor/program: filológia/literárna veda

Forma/začiatok: denné/od 2020/2021

miestnosť: G 247

tel.: +421 2 9013 2252

email: duleba2uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Adriana Schwarzbacher

sekcia germanistiky

Téma dizertačnej práce: Prežívanie jazyka a jazykové ideológie v diele Ireny Brežnej
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Odbor/program: filológia/literárna veda
Forma/začiatok: externé/od 2021/22

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail: adriana.schwarzbacheruniba.sk
Miestnosť: G369
Telefon: +421 2 9013 2297
Konzultačné hodiny: štvrtok 12.30–13.30 alebo po dohode emailom (LS) 

Mgr. Elena Hudecová

sekcia germanistiky

Meno: Mgr. Elena Hudecová

Téma dizertačnej práce: Možnosti a výzvy strojového prekladu v ére nástupu umelej inteligencie

Školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Odbor/program: Filológia/translatológia

Forma/začiatok: externé/od 2022/23

 

 

Mgr. Lívia Lukšicová

sekcia germanistiky

Meno: Mgr. Lívia Lukšicová

Téma dizertačnej práce: Kreatívne stratégie tvorby textu v práci prekladateľa v 21. storočí

Školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Odbor/program: Filológia/translatológia

Forma/začiatok: externé/od 2022/23 

 

 

SEKRETARIÁT

Mária Strížová

miestnosť: G250

maria.strizova@uniba.sk

tel:       +421 2 9013 2147

e-mail: kgn@fphil.uniba.sk

Stránkové hodiny: 

Pondelok:  09:00 – 12:00
Utorok:     09:00 – 12:00
Streda:     13:00 - 15:00
Štvrtok:    09:00 – 12:00

KNIŽNICA a ŠTUDOVŇA

miestnosť: G240

email: 

Knižnicu spravuje Slovanský seminár,

viac info: Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č.237 a č.238(Slovanský seminár)

Tel: +421 2 913 2190

Otváracie hodiny

pondelok 10.00 hod. - 16.00 hod.

utorok - štvrtok 9.00 hod. - 16.00 hod.

piatok: 9.00 – 14.00 hod.