Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry / MitarbeiterInnen

Kontakty, konzultačné hodiny

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - vedúci katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

miestnosť: G253
tel.: +421 2 9013 2148
e-mail: jozef.tancer@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu 

alebo podľa e-mailovej dohody

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. - štud. poradkyňa

miestnosť: G233
tel: +421 908 757 713, +421 2 9013 2247
e-mail: zuzana.guldanova@uniba.sk
konzultačné hodiny nájdete tu.

Mária Strížová - Sekretariát

miestnosť: G256

maria.strizova@uniba.sk

tel:       +421 2 9013 2147

e-mail: kgn@fphil.uniba.sk

Stránkové hodiny: 

Pondelok:  09:00 – 12:00
Utorok:     09:00 – 12:00
Streda:     13:00 - 15:00
Štvrtok:    09:00 – 12:00

Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

miestnosť: G247
tel.: +421 2 9013 2249
e-mail: jana.raksanyiova@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu 

Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

sekcia škandinavistiky

miestnosť: G255
tel.: +421 2 9013 2240
e-mail: margita.gaborova@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu:

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

sekcia nederlandistiky

miestnosť č.:G250
tel.: +421 2 9013 2238
e-mail: marketa.stefkova@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete aj tu 

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G231
tel.: +421 2 9013 2254
e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete aj tu.

v letnom semestri 2018/19 v utorok 10:45 - 12:15 hod. 

PhDr. Erika Mayerová, PhD. - koordin. Erasmus+

miestnosť: G233
tel.: +421 2 9013 2248
e-mail: erika.mayerova@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu

Mgr. Katarína Motyková, PhD. 

t.č.  na materskej dovolenke

Sekcia škandinavistiky

miestnosť: G255
tel.: +421 2 9013 2240
e-mail: katarina.motykova@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete: t.č.  na materskej dovolenke

Mgr. Monika Šajánková, PhD.

miestnosť č.: G231
tel.: +421 2 9013 2255
e-mail: monika.sajankova@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu:

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

miestnosť: G244
tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: tomas.sovinec@uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu.

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

miestnosť G 244

tel.:+421 2 9013 2252

email: miloslav.szabo(at)uniba.sk

konzultačné hodiny nájdete tu:

Dr. Angelika Schneider (DAAD-Lektorin)

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2250
e-mail: dr.angelika.schneider@gmx.de

Sprechstunden finden Sie hier:

MMMag. Angelika Vybiral (OeAD-Lektorin)

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2251
e-mail: 

Sprechstunden finden Sie hier:

Lena Nielinger (DAAD Sprachassistentin)

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2251
e-mail: 

Sprechstunden finden Sie hier:

lic. Benjamin Bossaert - holandský lektor

miestnosť: G251

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: benjamin.bossaert@uniba.sk 

konzultačné hodiny nájdete tu.

Josef Wikström - švédsky lektor 

miestnosť č.255

konzultačné hodiny nájdete tu:

Daniel Kristiansen - nórsky lektor

miestnosť č.255

konzultačné hodiny nájdete tu:

Mgr. Diana Balogáčová - interná doktorandka

miestnosť: G244
tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: balogacova3uniba.sk

interná doktorandka

konzultačné hodiny podľa dohody

Mgr. Tajana Hevesiová - interná doktorandka

miestnosť: G244
tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: hevesiova4@uniba.sk

interná doktorandka

konzultačné hodiny nájdete tu. 

Mgr. Michal Homola - interný doktorand

miestnosť: G 244

tel.: +421 2 9013 2252

email: homola28uniba.sk

Viera Verešová - Knižnica

miestnosť: G237

email: viera.veresovauniba.sk

tel.: +421 2 9013 2198

Otváracie hodiny knižnice

pondelok - štvrtok: 9:30-12:00, 13:00-15:30 hod.
piatok: 09,30-12,00 hod.