Členovia katedry / MitarbeiterInnen

PROFESORI

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - vedúci katedry

funkčné miesto profesora - (profesor vysokej školy-univerzity)

Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

miestnosť: G253
tel.: +421 2 9013 2148
e-mail: jozef.tancer@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

funkčné miesto profesorky - (profesor vysokej školy-univerzity)

miestnosť: G247

tel.:+421 2 9013 2238

e-mail: marketa.stefkova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

DOCENTKY a DOCENTI

Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

sekcia škandinavistiky

miestnosť: G255
tel.: +421 2 9013 2240
e-mail: margita.gaborova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

sekcia nederlandistiky

miestnosť č.:G251

tel.: +421 2 9013 2238

email: petra.milosovicovauniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

funkčné miesto docenta (docent vysokej školy-univerzity) 

sekcia germanistiky

miestnosť G 244

tel.:+421 2 9013 2252

email: miloslav.szabo(at)uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G231
tel.: +421 2 9013 2254
e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

ODBORNÉ ASISTENTKY

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. - štud. poradkyňa

sekcia germanistiky

miestnosť: G233

tel: +421 908 757 713, +421 2 9013 2247

e-mail: zuzana.guldanova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

PhDr. Erika Mayerová, PhD. - koordin. Erasmus+

sekcia germanistiky

miestnosť: G233

tel.: +421 2 9013 2248
e-mail: erika.mayerova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Monika Šajánková, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G231

tel.: +421 2 9013 2255

e-mail: monika.sajankova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

sekcia škandinavistiky

miestnosť: G255
tel.: +421 2 9013 2240
e-mail: katarina.motykova@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

LEKTORKY a LEKTORI

Mgr. Benjamin Bossaert, Ph.D.

sekcia nederlandistiky

miestnosť: G251

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: benjamin.bossaert@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

sekcia germanistiky

miestnosť: G244

tel.: +421 2 9013 2252

e-mail: tomas.sovinec@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Dr. Angelika Schneider (DAAD-Lektorin)

sekcia germanistiky

miestnosť: G251

tel.: +421 2 9013 2250

e-mail: angelika.schneider@uniba.skdr.angelika.schneider@gmx.de

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mag. Davor Gligorovski (OeAD-Lektor)

sekcia germanistiky

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2251
e-mail: davor.gligorovski@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Michael Kellerer (DAAD Sprachassistent)

sekcia germanistiky

miestnosť: G251

tel.: +421 2 9013 2251

e-mail: michael.kellerer@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Josef Wikström - švédsky lektor

sekcia škandinavistiky

miestnosť č.255

email: josef.wikstrom@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Cecilie Hauglund- nórska lektorka

sekcia škandinavistiky

miestnosť č.255

email: cecilie.hauglund@uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

INTERNÉ DOKTORANDKY a DOKTORANDI

Mgr. Diana Balogáčová

sekcia germanistiky

miestnosť: 

tel.: +421 2 9013 2252

e-mail: balogacova3@uniba.sk

interná doktorandka

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Tajana Hevesiová

sekcia germanistiky

miestnosť: G244

tel.: +421 2 9013 2252

e-mail: hevesiova4@uniba.sk

interná doktorandka

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Michaela Zárecká

sekcia nederlandistiky

miestnosť: G251

tel.: +421 2 9013 2239

e-mail: zarecka10@uniba.sk

interná doktorandka

Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Maxim Duleba

sekcia germanistiky

miestnosť: G 244

tel.: +421 2 9013 2252

email: duleba2uniba.sk

Konzultačné hodiny po dohode emailom

SEKRETARIÁT

Mária Strížová

miestnosť: G256

maria.strizova@uniba.sk

tel:       +421 2 9013 2147

e-mail: kgn@fphil.uniba.sk

Stránkové hodiny: 

Pondelok:  09:00 – 12:00
Utorok:     09:00 – 12:00
Streda:     13:00 - 15:00
Štvrtok:    09:00 – 12:00

KNIŽNICA a ŠTUDOVŇA

miestnosť: G237

email: 

Knižnicu spravuje Slovanský seminár,

viac info: Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č.234(Slovanský seminár)

Tel: +421 2 913 2190

Otváracie hodiny

pondelok 10.00 hod. - 16.00 hod.

utorok - štvrtok 9.00 hod. - 16.00 hod.

piatok: 9.00 – 14.00 hod.