Linky

Užitočné stránky pre germanistov

Didaktika

 Digitalizované texty

 Germanistika na nete

  • Erlanger Liste: široký prehľad rozličných užitočných stránok pre germanistov

 Inštitúcie

 Literatúra

  • Jochen Vogt: Einladung in die Literaturwissenschaft:  pracovný materiál k Vogtovmu úvodu do štúdia literatúry. vhodné najmä pre prvý ročník na oboznámenie sa s týmto predmetom a pre vyššie ročníky, ak by zabudli, čo je to metafora...
  • Das Goethezeitportal: Informačný portál k dejinám literatúry a kultúry nemeckej klasiky (Goethezeit) na špičkovej odbornej úrovni
  • Literaturhaus Wien: Kultúrno-výskumné stredisko zamerané na rakúsku povojnovú literatúru

Reálie

Štipendiá

  • SAIA: všeobecný prehľad o štipendiách pre študentov zo všetkých študijných odborov v zahraničí
  • DAAD: štipendiá v Nemecku
  • OEAD: štipendiá v Rakúsku

Tlač