Výskum v zahraničí

Mgr. Elena Gajdošová je členkou riešiteľského tímu na univerzite Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v Nemecku:

Novinky z referenčného korpusu

https://cal2.eu/index.php

Jureko (de) - cal2.eu

cal2.eu

Computer assisted studies in language and law - International and interdisciplinary research group - Reference corpus of legal language in Europe

Mgr. Milan Potočár sa podieľa na vedeckom projekte na univerzite Lessius Hogeschool v Antverpách-Belgicko.