Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Adresa

Gondova ul. 2, P.O. BOX 32
814 99 Bratislava

 

Sekretariát

Mária Strížová (č. dv. 256, 2. poschodie)

Tel: +421-2-59 339 114            E-mail: maria.strizovauniba.sk

                                                                kgnfphil.uniba.sk

Stránkové hodiny: 

Pondelok:         09:00 – 12:00
Utorok:             09:00 – 12:00
Streda:              13:00 – 15:00
Štvrtok:             09:00 – 12:00