Kontakt

Adresa

Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Sekretariát

Mária Strížová (č. dv. 250, 2. poschodie)

Tel: +421 2 9013 2147         

E-mail: maria.strizovauniba.sk

           kgnfphil.uniba.sk

Stránkové hodiny: 

Pondelok:  09:00 – 12:00
Utorok:     09:00 – 12:00
Streda:     09:00 - 12:00
Štvrtok:    09:00 – 12:00