Škandinavistika

INFORMÁCIE k ŠTÁTNICIAM ZO ŠVÉDSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY

Štátna záverečná skúška- tvorba textu

Literatúra

Preklad a tlmočenie

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ŠVÉDSKY JAZYK A KULTÚRA v kombinácii

Špecializácia švédsky jazyk a kultúra funguje v rámci odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s nemeckým jazykom a  anglickým jazykom, štúdium sa uskutočňuje na bakalárskom aj magisterskom stupni. Študenti sa so Švédskom a severskými krajinami zoznamujú prostredníctvom štúdia švédskeho jazyka, severskej literatúry, kultúry a dejín. Na voliteľných kurzoch prichádzajú do kontaktu aj s ďalším severským jazykom – nórčinou. K dispozícii majú  knižnicu s veľkým výberom najnovšej severskej beletrie i odbornej literatúry a svoje jazykové a kultúrne znalosti si môžu rozšíriť na štipendijných pobytoch vo Švédsku a v Nórsku.

Studieprogrammet Svenska språket och kulturen på bachelornivå ger kännedom om det svenska språket, den svenska litteraturen samt om Sveriges och Nordens historia. Förutom språkfärdighet och textvård fokuserar programmet på teori och praxis i översättning inom språkparet svenska - slovakiska. Målet med utbildningen är att bli översättare och kulturförmedlare.

Studieprogrammet Svenska språket och kulturen på magisternivå ger djupare kännedom om språket och kulturen utifrån en litterär och litteraturvetenskaplig, språklig och språkvetenskaplig samt medial synvinkel. Förutom skriftlig och muntlig språkfärdighet och textvård fokuserar programmet på teori och praxis i översättning och tolkning inom språkparet svenska – slovakiska. Studenten utvecklar en receptiv språkförmåga och förståelse av andra skandinaviska språk genom kurser i nordisk kommunikation på norska. Målet med utbildningen är att bli översättare, tolk och expert i Centraleuropa på skandinavisk flerspråkig kommunikation.

Detailný profil absolventa bakalárskeho študijného programu nájdete tu

Detailný profil absolventa magisterského študijného programu nájdete tu

Viac o histórii vyučovania švédčiny na Filozofickej fakulte UK  nájdete tu

Zoznam švédskych lektorov nájdete tu

Krátku prechádzku frazeologickou krajinou švédskeho jazyka - nájdete tu

 

Stretnutie švédskeho kráľovského páru so študentami švédčiny na Univerzite Komenského v roku 2002