Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium švédčiny - profil

Všeobecné informácie k štátniciam a záverečným prácam Bc., Mgr.

Štátnicové otázky

Učiteľský smer

Nemecký jazyk a literatúra 

Didaktika nemeckého jazyka 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Preklad a tlmočenie

Súbor textov na tlmočenie z listu

Dejiny nemeckej literatúry zoznam platný pre LS 2019 

Dejiny nemeckej literatúry zoznam platný pre ZS 2018

Frazeológia

Frazeológia - vzorový príklad textu

Zoznam primárnych textov na štátnice z nemeckej literatury (od akad. šk. roku 2015/16) nájdete v katedrovej seminárnej knižnici.