Stredisko administratívnych činností katedier (SAČK)

Mgr. Dominik Blanár, PhD.
sekretár

E-mail: dominik.blanar(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2012
Miestnosť: S407 (Šafárikovo námestie 6, 4. poschodie)


Mgr. Jaroslava Cedzová
sekretárka

E-mail: jaroslava.cedzova(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2150
Miestnosť: G318 (Gondova ulica 2, 3. poschodie)


Adriana Dvořáková
sekretárka

E-mail: adriana.dvorakova(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2152
Miestnosť: G112 (Gondova ulica 2, 1. poschodie)


Mgr. Magdaléna Elzerová
sekretárka

E-mail: magdalena.elzerova(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2151
Miestnosť: G146 (Gondova ulica 2, 1. poschodie)


Jaroslava Figulová
sekretárka

E-mail: jaroslava.figulova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2214
Miestnosť: ST103 (Štúrova ulica 9, 1. poschodie)


Alena Honzová
sekretárka

E-mail: alena.honzova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2188
Miestnosť: G220 (Gondova ulica 2, 2. poschodie)


Mgr. Dana Pekaríková
sekretárka

E-mail: dana.pekarikova(at)uniba.sk
Telefón.: +421 2 9013 2065
Miestnosť: S523 (Šafárikovo námestie 6, 5. poschodie)


Katarína Mešinová
sekretárka

E-mail: katarina.mesinova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2177
Miestnosť: G400 (Gondova ulica 2, 4. poschodie)


Gabriela Púčiková
sekretárka

E-mail: gabriela.pucikova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2160
Miestnosť: G336 (Gondova ulica 2, 3. poschodie)


Milota Pulcová
sekretárka

E-mail: milota.pulcova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2088
Miestnosť: M212 (Múzejná ulica 10, 2. poschodie)


Mája Rehušová
sekretárka

E-mail: maja.rehusova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2180
Miestnosť: G348 (Gondova ulica 2, 3. poschodie)

<output>Katedra romanistiky</output>


Mária Strížová
sekretárka

E-mail: maria.strizova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2147
Miestnosť: G256 (Gondova ulica 2, 2. poschodie)


Jarmila Strušková
sekretárka

E-mail: jarmila.struskova(at)uniba.sk
Telefón: +421 9013 2033
Miestnosť: S416 (Šafárikovo námestie 6, 4. poschodie)