Členovia katedry

Vedúca katedry:
PhDr. Eva Benková, PhD.

Študijný poradca:

Mgr. Peter Benka, PhD.

Tajomník katedry:
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Sekretár katedry:
Mgr. Samuel Burda

Koordinátorka medzinárodných mobilít:
Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.