Členovia katedry

Vedúci katedry:
prof. Martin Homza, Dr.

Študijný poradca:

Mgr. Peter Benka, PhD.

Tajomník katedry:

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

Sekretár katedry:
Mgr. Dominik Blanár, PhD.

Koordinátorka medzinárodných mobilít /odkaz/:
Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.