Kontakt

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra slovenských dejín
Gondova ul. 2
811 02 Bratislava 1

SÍDLO KATEDRY

Katedra slovenských dejín
Šafárikovo námestie 6, IV. posch.
Bratislava

Kde a ako nás nájdete?

Katedra slovenských dejín sídli na adrese Šafárikovo námestie 6 v hlavnej budove Univerzity Komenského so známy priečelím obloženým travertínom a polkruhového pôdorysu. Vyjdete po schodoch k vestibulu a prejdete jeho dverami, prejdete vestibulom do hlavnej sály na prízemí, tu sa otočíte doľava (nachádza sa tu vrátnica, kde môžete získať konkrétne informácie) a vidíte vchod do časti so schodiskom. Tu použijete výťah alebo schodisko a dostanete sa na IV. poschodie. Jedinými dverami na podeste schodiska vstúpite do chodby na 4. poschodí (nachádzajú sa tu sesterské katedry - Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín, Katedra archívnictva a pomocných vied historických). Hneď za vchodom - lietacími presklenými dverami na 4. poschodí - zabočíte doľava a pokračujete chodbou na jej koniec, kde sa nachádza sekretariát. Čísla pracovní jednotlivých členov katedry pozri v ich osobných profiloch.