Fotogaléria

Katedra slovenských dejín v čase

Posedenie po inauguračnej prednáške prof. PhDr. Jána Lukačku,CSc.

 

Posedenie po inauguračnej prednáške prof. Martina Homzu, Dr.